Meer geld voor leningen saneren asbestdak

Lelystad – Er bestaat veel belangstelling voor de lening voor het vervangen van asbestdaken. Wethouder John van den Heuvel stelt daarom de Lelystadse gemeenteraad voor meer geld beschikbaar te stellen.

Problematiek

Tot nu toe zijn er 22 leningen aangevraagd, zegt de wethouder. ‘Gemiddeld gaat het om een bedrag van 10.000 euro. De meeste aanvragen kwamen uit de Haf, waar al deels gesaneerd wordt. ‘De rest volgt als de zon weer schijnt.’ Van de aangevraagde leningen zijn er tot nu toe vijf verleend en zijn er nog veertien in behandeling of procedure.

Het geeft volgens de wethouder aan dat het leeft, de problematiek. Voor 2024 moeten alle eigenaren van een woning met een asbestdak dat dak gesaneerd hebben. In Lelystad gaat het om 1.280 woningen, waarvan een groot deel in particulier bezit zijn. Voor die bewoners is de vervanging van het dak een flinke kostenpost, die kan oplopen tot wel 20.000 euro.

Hoger plafond

Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met een lening voor mensen die het dak willen vervangen. De lening kent een marktconforme rente. ‘De gunstigheid zit ‘m in de looptijd.’ Daarbij komt dat banken zeer terughoudend zijn met het verstrekken van leningen voor dit doel.

Om te voorkomen dat het krediet dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor de leningen opdroogt, wil Van den Heuvel nog eens 500.000 euro beschikbaar stellen. In principe loopt de gemeente gering risico voor dat bedrag, omdat het om leningen gaat die dus worden terugbetaald.

Tweede Kamer

Er zijn ook drie leningen afgewezen. Dat is gebeurd op financiële gronden: de aanvraag wordt getoetst bij het BKR (Bureau krediet registratie). Als dan blijkt dat mensen niet genoeg kredietwaardig zijn, wordt er geen lening verstrekt.

Voor die mensen is er nog geen oplossing, zegt Van den Heuvel. De gemeente wacht nu eerst af waar het Rijk wat dat betreft mee komt. Vorige week is er in de Tweede Kamer namelijk een motie aangenomen van de Kamerleden De Vries (SP) en Smaling (SP), waarin de regering wordt opgeroepen om voor mensen die geen lening kunnen krijgen ‘met arrangementen’ te komen.

Tjalk

In die motie wordt specifiek verwezen naar Lelystad. Het gaat dan met name om de problematiek in de Tjalk, waar de asbestleien woningen overlappen. Als de ene bewoner dan wel een lening kan krijgen, maar zijn buurman niet, staat dat sanering of in de weg, of pakt dit voor die ene bewoner veel duurder uit.

De regering is daarom opgeroepen om nog voor 1 juli met een oplossing te komen, door ‘met behulp van bij de financiering betrokken partijen en gemeenten arrangementen te ontwikkelen voor eigenaar-bewoners, rekening houdend met de draagkracht.’

Gespreid risico

Volgens Van den Heuvel kan dat er op neerkomen dat er leningen beschikbaar komen waar het risico wordt verspreid over het Rijk de gemeente en de bank. Zo zijn er in Schiedam leningen verstrekt aan mensen die de fundering van het huis moesten vervangen, maar daar geen geld voor hadden.

Mensen die geen lening kunnen krijgen, zullen daarom nog wel geduld moeten hebben. De gemeente heeft het eerder ook gehad over leningen voor hen, maar wacht nu eerst af waar de regering mee komt.

Meer mogelijkheden

Volgens Van den Heuvel zijn er namelijk meer mogelijkheden om de kosten voor woningeigenaren te drukken, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de btw over de renovatie. Ten slotte is het vreemd dat het Rijk dwingend een saneringsregeling oplegt, en daar vervolgens via de BTW ook nog geld op verdient.

Kassa

Ondertussen gaat de lobby in en richting Den Haag gewoon door. Ook krijgt de problematiek steeds meer media-aandacht. Onlangs is een ploeg van het Vara consumentenprogramma Kassa wezen filmen in De Tjalk. Het item dat daarvan is gemaakt zou aanvankelijk afgelopen zaterdag worden uitgezonden, maar is uitgesteld Het staat nu voor komende zaterdag op het programma.

Lees meer in ons nieuwsdossier Sanering asbestdaken.