Rijk biedt ondersteuning bij aanpak asbestdaken

Lelystad - Den Haag gaat eigenaren van huizen met asbestdaken ondersteunen bij de vervanging van hun dak. Een motie hierover van PvdA-kamerlid Albert de Vries is aangenomen door de Tweede Kamer. De Vries kwam met de motie na een bezoek aan Lelystad.

In de motie, die mede werd ingediend door SP-kamerlid Eric Smaling, vroeg De Vries de regering om arrangementen te ontwikkelen die de aanpak van asbestdaken zoals in de wijk Tjalk in Lelystad financieel mogelijk maakt

Relatief vaak in Lelystad

Het vervangen van een asbestdak vergt een forse investering, maar eigenaren zijn de komende jaren wel verplicht dat te doen. In Lelystad komt het daarbij relatief vaak voor dat dakconstructies in een heel blok 'doorlopen', zodat buren de vervanging samen moeten regelen. Met name in de Tjalk en Haf is dit het geval. Eigenaar-bewoners zijn dan dus niet alleen afhankelijk van hun eigen (financiële) mogelijkheden, maar ook van die van hun buren.

Rekening houden met draagkracht

De Tweede Kamer vraagt de staatssecretaris nu om voor dat soort gevallen 'arrangementen' te ontwikkelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de draagkracht van eigenaar-bewoners.

Bezoek aan Lelystad

De Vries kwam met de motie mede naar aanleiding van zijn bezoek aan Lelystad afgelopen najaar. Het kamerlid verdiepte zich daar in de problematiek rondom de asbestdaken. Betrokken bewoners en het Platform Asbestdaken Lelystad leidden hem rond door de Tjalk.

Volgens de wet Milieubeheer moeten alle asbestdaken in Nederland voor 2024 zijn verwijderd.

Lees meer in ons nieuwsdossier Sanering asbestdaken.