'Paraplubestemmingsplan' Dronten wordt definitief

Dronten - Het zogenaamde 'paraplubestemmingsplan' van de gemeente Dronten, dat regelt dat er op één adres geen meerdere huishoudens mogen worden gevoerd, wordt definitief. Op het voorontwerp is één zienswijze ingediend, en die is ongegrond verklaard.

Wildgroei

Het bestemmingsplan moet de wildgroei aan met name woningen die worden gebruikt voor het huisvesten van studenten en arbeidsmigranten tegengegaan.

Fout

Vorig jaar bleek vlak voor de zomer dat Dronten dit niet goed geregeld had. Daardoor konden een aantal aanvragen voor studentenwoningen niet worden geweigerd. Vlak voor de zomer nam de gemeenteraad daarom in een besloten sessie een voorbereidingsbesluit tot dit bestemmingsplan, om nieuwe problemen te voorkomen.

Regels

Door de fout in het bestemmingsplan bleek namelijk dat de gemeentelijke regels voor kamerverhuur niet konden worden afgedwongen. Die schrijven bijvoorbeeld voor dat er, behalve in het centrum, in een straal van honderd meter niet meer dan één woning mag worden verhuurd aan meerdere huishoudens. Daarmee moet worden voorkomen dat er, zoals in de Morinel en Oeverloper, veel meer woningen worden gebruikt als kamerverhuurpand.

Vergunning

Door het paraplubestemmingsplan moet iedere eigenaar van een woning die daarin meerdere huishoudens wil vestigen, een vergunning aanvragen. Dat geldt niet alleen voor eigenaren die de hele woning verhuren, maar ook voor mensen die een zolder verhuren aan een student of arbeidsmigrant of een familielid in huis nemen. Bij de aanvraag zal er vervolgens worden bekeken of die aan de regels voldoet. Dat betreft dan niet alleen de honderd meter regel, maar ook brand- en veiligheidsvoorschriften.

Worsteling

Dat Dronten met dit beleid worstelt, is niet uniek. ‘We zijn echt niet de enige,’ zegt wethouder Nico Verlaan. ‘Kijk maar eens naar Lelystad, daar heeft men er ook problemen mee.’ Dronten kijkt daarom, net als Lelystad, uit naar een nieuwe wet die al door de Tweede Kamer is, maar nog door de Eerste Kamer bekrachtigd moet worden. Die wet maakt het aanpakken van eigenaren van woningen waar de bewoners voor overlast zorgen, makkelijker.

De nieuwe regels gelden niet voor panden die voor 30 juni 2016 al als kamerverhuurpand werden gebruikt. Het nieuwe bestemmingsplan zal, nadat de gemeenteraad het heeft vastgesteld, zes weken ter inzage worden gelegd. Dan kunnen er nog bezwaren worden ingediend. Daarna rest slechts een gang naar de Raad van State.

Lees ook het dossier Studentenhuisvesting Dronten.