Boer Bewust: 'Ontzettend trots op wat we doen'

Biddinghuizen - Initiatiefnemers Peter van Damme en Johan Leenders laten met hun beweging Boer Bewust een positief geluid horen uit de landbouw: het verhaal van de 'gewone' boer.

'We willen dat mensen met een goed gevoel de supermarkt uit lopen als ze gangbare producten kopen.'

Meest krachtige agrarische initiatief

Het initiatief dat een half jaar geleden werd afgetrapt, is 2 januari samen met BoerBurgerTweet verkozen tot meest krachtige agrarische initiatief van 2016 van Boer in Beweging en wordt inmiddels gesteund door boeren in heel Nederland.

Een bewogen jaar

'We hebben te lang niets van ons laten horen,' zegt Peter van Damme. Hij schenkt een kop thee in aan de keukentafel op de boerderij van zijn ouderlijk huis in Biddinghuizen. Naast hem zit Johan Leenders met een kop koffie voor zich. Het tweetal blikt terug op een bewogen jaar. 'Er wordt altijd zo gepraat dat bijvoorbeeld biologisch geteelde gewassen beter zouden zijn dan de gewassen van gangbare teelt,' vertelt Van Damme. 'Onder meer door politieke onkunde, gebrekkige en eenzijdige berichtgeving in de media wordt de gangbare landbouw in een hoekje gedrukt. Dat irriteerde me al jaren.'

Verkeerd beeld

'We hebben als sector te lang niets gedaan en dachten: "dat waait wel over', maar intussen krijgen steeds meer mensen een verkeerd beeld van gangbare landbouw,' vult Leenders aan. 'En dat terwijl gangbare landbouw in Nederland heel goed is.'

Volgens Van Damme en Leenders is de gangbare landbouw nergens ter wereld zo goed als in Nederland. Ontwikkelingen staan niet stil en worden breed toegepast. En de overheid heeft een strenge regelgeving, waardoor de milieudruk, residu van gewasbescherming en de CO2-uitstoot goed in de gaten wordt gehouden.

Tot in de puntjes ontwikkeld

'De Nederlandse wet heeft alles goed dichtgespijkerd. Het is hier tot in de puntjes ontwikkeld, uit heel de wereld komen agrariërs hierheen om te zien hoe wij het doen en ondertussen wordt het in Nederland steeds minder gewaardeerd. Dat gaat fout. Zeker in de tijd van klimaatakkoorden, zou de Nederlandse landbouw meer waardering moeten krijgen. Bijna alle gangbare producten hebben, zeker wereldwijd gezien, de laagste CO2 uitstoot.'

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Pro-bio-gemeente

De spreekwoordelijke druppel was afkomstig van gemeente Dronten, die zich in het voorjaar profileerde als pro-bio-gemeente. Met meer dan 64 biologische bedrijven is de biologische tak dan ook in Nederland nergens zo goed vertegenwoordigd als in gemeente Dronten. 'Het geeft niet dat de gemeente pro-biologisch is, maar die stap ging ten koste van 85 procent boeren die hier gangbaar produceren. Het was de uitgelezen kans om de gehele landbouw te promoten. Het is spijtig dat ze daar niet voor gekozen hebben. Nu kregen de gangbare boeren het gevoel dat de gemeente hen afviel,' zegt Leenders.

Promotie

Met nog twee andere akkerbouwers bedacht Van Damme Boer Bewust: de promotie voor alles en iedereen die op een gangbare manier boert. De initiatiefnemers benadrukken dat ze andere landbouwvormen niet willen aanvallen of afvallen met Boer Bewust: 'Alles is goed om in te ontwikkelen. We willen alleen mensen laten weten dat wat ze in de supermarkt kopen, hartstikke goed is. Het is goed, gezond, lekker, heeft een goede CO2 footprint èn het is betaalbaar. Wat ze uiteindelijk kopen, moeten de consumenten zelf weten, als ze in de basis maar weten dat het goed is.'

Heldere boodschap

Door het plaatsen van duidelijke borden met de heldere boodschap: Gangbare boeren voeden bewust de wereld, hoopt het initiatief mensen bewust te maken. 'We moeten promotie maken voor onszelf, hoe bewust boeren bezig zijn met het produceren van voldoende duurzaam,veilig en gezond voedsel voor de wereld,' zegt Van Damme. Dìe boodschap wil Boer Bewust uitdragen: 'We willen ook niet zielig overkomen; we zijn ontzettend trots op wat we doen.'

Het initiatief maakte een statement bij het plaatsen van de eerste vijf borden in de buurt. Inmiddels staan in Nederland meer dan honderdvijftig borden, van Zeeland tot aan Groningen. En de borden zijn voor allerlei sectoren, van fruittelers en bloembollenbroeiers tot akkerbouwers en melkveehouderijen.Van Damme: Het wordt steeds breder gedragen.'

Draagvlak

En nu groeit het initiatief verder. Sinds begin dit jaar is Boer Bewust namelijk een stichting, met AMBI-status. 'Er is vanuit de agrarische wereld behoefte aan,' vertelt Van Damme. 'Er is draagvlak, zowel onder de boeren, de burgers èn de politiek.' Volgens Leenders zien steeds meer bedrijven ook het belang in van een goede communicatie met de consument. 'Het gaat om bewustwording in de agrarische sector dat verder gaat dan de boeren. We vertellen het verhaal van de boer, dat moet wel goed landen bij de burger.'

Professionaliseren

Als stichting kan Boer Bewust zich verder professionaliseren. Naast uitingen op de sociale media - de promotie draait voornamelijk op het online gedeelte, waarbij de borden goed zijn voor de fysieke wereld - hoort daar volgens Van Damme een website bij, net als een duidelijk verhaal om op beurzen en opleidingen te vertellen. 'We willen met name de mensen in de stad bewust maken van waar we mee bezig zijn. Als zij eenmaal in contact gekomen zijn met het eerlijke verhaal over landbouw, staan zij er veel positiever tegenover.'

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Boer Bewust.