Aanbesteding bouwrijp maken binnendijks deel Flevokust van start

Lelystad - De gemeente Lelystad start met de aanbesteding van het binnendijkse bedrijventerrein van Flevokust. Onlangs is gestart met de aanleg van de overslaghaven. De inzet is dat de haven en het bedrijventerrein gelijktijdig klaar zijn.

De ontwikkeling van Flevokust is een gezamenlijk project van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Flevokust bestaat uit een buitendijkse overslaghaven en een binnendijks ‘nat’ bedrijventerrein voor vestiging van havengebonden en -gerelateerde bedrijven. Vanaf een ‘nat’ bedrijventerrein hebben bedrijven een directe toegang tot een kade en/of een haven.

Stapsgewijs realiseren

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten om stapsgewijs het bedrijventerrein te realiseren voor havengebonden en -gerelateerde bedrijven in de milieucategorieën 3.2, 4 en 5. In deze eerste fase gaat het om 7,4 hectare. In 2016 is het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld.

De aanbesteding is op 6 januari aangekondigd via Tenderned. De planning is dat eind februari de definitieve gunning kan plaatsvinden.

Aantrekken bedrijven

Wethouder Ed Rentenaar is blij dat de aanbesteding van het  bedrijventerrein nu start. In het voorjaar van 2017 gaat de ontwikkeling van het bedrijventerrein voor iedereen zichtbaar worden. Samen met de provincie wordt inmiddels flink ingezet op het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid.

Lees meer in ons nieuwsdossier 'Flevokust'.