Aantal grote grazers moet drastisch worden teruggebracht

Lelystad - Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet drastisch worden teruggebracht. Daarmee moet de aantrekkelijkheid van het gebied worden vergroot. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten.

Initiatief

SGP en VVD hebben vrijdagochtend een initiatiefvoorstel gepresenteerd, dat wordt gesteund door negen van de twaalf partijen in Provinciale Staten. Alleen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren hebben er hun handtekening niet onder gezet.

Volgens het voorstel moet de focus weer komen te liggen op de Oostvaardersplassen als reservaat voor vogels en natuur. De grote grazers. De Heckrunderen, konikpaarden en edelherten die later in het gebied zijn gekomen, moeten daar ondersteunend aan zijn en mogen de vogels niet in de weg zitten.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Methode

Volgens de partijen is het aantal grote grazers nu drie tot vier keer te groot: in eerdere onderzoeken werd gesproken over maximaal 1.000 grote grazers in het gebied, nu is er een veelvoud. Over hoe het aantal moet worden teruggebracht, daar laat het voorstel zich niet over uit.

‘Afschot, prikpil of afvoeren naar andere gebieden, dat is niet aan ons, dat is aan deskundigen,’ zegt Jan de Reus (VVD). Het voorstel beoogt dat er een commissie van deskundigen komt, die zich buigt over de vragen hoeveel grote grazers verantwoord zijn in het gebied en hoe het aantal in toom kan worden gehouden.Die commissie moet advies uitbrengen, waarna de politiek de knoop moet doorhakken.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Aantrekkelijkheid

Voornaamste drijfveer voor het nieuwe beheer dat de partijen voorstaan is de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. De beelden van massale sterfte onder dieren in strenge winters, kaalgevreten vlaktes in het voorjaar en massale afschot van zwakkere dieren in de winter maken dat het gebied nu niet aantrekkelijk is. ‘Dat zijn beelden die we niet willen,’ vindt Jan de Reus.

Een ander onderdeel van het initiatief is dan ook dat een groter gedeelte van de Oostvaardersplassen moet worden opengesteld voor publiek. ‘Het gebied zal zoveel mogelijk opengesteld moeten zijn. Meer en betere wandel- en fietsroutes moeten tot stand komen,’ meldt het voorstel.

Dierenwelzijn

Ofschoon de toeristische en daarmee economische aantrekkelijkheid van het gebied een belangrijke drijfveer is voor het initiatief om het aantal grote grazers terug te brengen, is het dierenwelzijn dat ook. ‘Vijftienhonderd dieren die creperen, dat is geen dierenwelzijn. Dieren afschieten, dat is dieronterend. Het moet anders dan de afgelopen dertig jaar,’ zegt Jan de Reus.

De partijen zijn het dan ook niet eens met GroenLinks, PvdA en PvdD, die vinden dat je het beheer moet laten zoals het nu is. Op de vraag of je ‘de natuur niet de natuur moet laten’, zegt Sjaak Simonse (SGP): ‘Natuur is in mijn beleving natuur als er geen hek omheen staat.’

Nog één winter?

Met het initiatief nemen de partijen het voortouw in het komen tot een nieuw beheer in de Oostvaardersplassen. Dat beheer was tot vorig jaar een verantwoordelijkheid van het Rijk, maar die heeft die verantwoordelijkheid op 7 december overgedragen aan de provincie.

Het initiatiefvoorstel wordt in januari besproken door Provinciale Staten. Op 5 februari kan het dan worden aangenomen in de statenvergadering. Initiatiefnemers SGP en VVD hopen dat het dan voor de komende winter kan leiden tot een nieuw beheer.

Lees meer in ons dossier: Grote grazers.