Uit de Polderklei
Door Egbert Voerman

Geschiedvervalsing?

Vanmorgen lag hij in de brievenbus. De eerste FlevoPost van 2017 met een wel heel bijzondere omslag: de voorpagina van De Flevolander van dinsdag 3 oktober 1967, met daarop het verhaal over de eerste bewoners van Lelystad. Maar klopt dat wel?

'Geschiedvervalsing', noemt Lelystad-kenner Ed Voigt het. Volgens hem is de stad bijna vijftien jaar ouder. 'Lelystad bestaat sinds 30 december 1952, zie de Staatscourant van 30 december 1952', liet hij ons weten. Interessante kwestie.

Werkeiland

Ed Voigt heeft een punt. In 1952 woonden er inderdaad al mensen op het werkeiland dat de ambtelijke naam 'Perceel P' had. Het vroegere eiland maakt tegenwoordig deel uit van de wijk Lelystad-Haven. Het ligt enkele meters hoger dan het omringende land.

Dit eiland, dat midden in het IJsselmeer lag, vormde vanaf begin jaren '50 van de vorige eeuw het startpunt van de dijkaanleg rondom de polder Oostelijk Flevoland. Er werd een haven aangelegd en er werden houten barakken gebouwd voor de dijk- en polderwerkers.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

C-kern

De naam 'Lelystad' kwam een paar jaar later in beeld. De nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Jacob Algera, schreef op 11 november 1952 in een brief aan de Zuiderzeeraad dat hij vond dat naast het gemaal Lely bij Medemblik er nog een belangrijk object aan de oud-staatsman en grondlegger van de Zuiderzeewerken, ingenieur Cornelis Lely, moest worden verbonden. Wat de minister betrof, was dat een lege vlek op de toen nog niet drooggevallen zeebodem, die voor het gemak 'C-kern' werd genoemd. 'Lelystad' zou die kern gaan heten. De officiële publicatie van het besluit was in de Staatscourant van 30 december 1952.

Er zwommen vissen

Maar toen woonden er nog geen mensen. Er zwommen vissen. De polder Oostelijk Flevoland viel officieel droog op 27 juni 1957. Op het werkeiland woonden en werkten natuurlijk wel mensen, maar deze dijk- en polderwerkers woonden er niet permanent. De meesten hadden hun families op de vaste wal, en pendelden heen en weer.

Opening eerste winkel

De eerste officiële bewoners van Lelystad, Henk en Tineke van den Bedem, vestigden zich op 28 september 1967 aan de Middelgronden 12 in de Zuiderzeewijk. Het paar ging de eerste supermarkt van de stad runnen, de Albert Heijn in het Lelycentre.

Een fris stel

De voltallige directie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was aanwezig bij de opening van de winkel. J. van Meer, van de toenmalige directie van Albert Heijn, sprak het echtpaar Van den Bedem persoonlijk toe. Hij zei dat 'de toekomstige bewoners van Lelystad met een fris stel mensen te doen hebben, die bereid zijn iedereen die in de zaak van Albert Heijn komt van advies te dienen'.

Bijna te veel

'De heer H. van den Bedem bedankte voor de geweldige belangstelling', zo staat te lezen in De Flevolander van 3 oktober 1967. Pas veertien dagen daarvoor had hij het bedrijf in Lelystad toegewezen gekregen en een dag voor de opening was hij getrouwd. 'U kunt zich wel voorstellen dat het bijna te veel is', zei de kersverse Lelystedeling.

Lees meer in het dossier 50 Jaar Lelystad.