Leegstand kantoren in Lelystad is afgenomen

Lelystad - Nieuwe cijfers laten zien dat het in Lelystad redelijk goed gaat met het herbestemmen van leegstaande kantoorpanden. De leegstand is afgenomen.

Van de 60.100 m2 kantoorruimte die in 2015 leeg stond (bron: leegstandsmonitor van het Platform voor Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka) binnen de Metropoolregio Amsterdam) is inmiddels zo’n 6.000 m2 weer ingevuld (bron: onderzoek november 2016 Kantorenmonitor BV). Daarnaast zijn er verschillende kantoorpanden die op de nominatie staan om weer opnieuw te worden verhuurd of waarbij sprake is van een mogelijke functiewijziging.

Conclusies bevestigen dat het weer beter gaat

Wethouder Jop Fackeldey is blij dat het onderzoek, dat in opdracht van gemeente Lelystad werd verricht door Kantorenmonitor BV (hetzelfde onderzoeksbureau dat ook de monitoring van leegstaande kantoorpanden binnen de hele Metropoolregio Amsterdam verzorgt), het beeld bevestigt dat er al was. Namelijk dat er in de afgelopen maanden steeds meer lege kantoorgebouwen werden betrokken.

'Uit de nog niet zo lang geleden gepresenteerde Plabeka-monitor 2015-2016 kwam naar voren dat de leegstand van kantoorruimte in Lelystad verder was opgelopen. Dat correspondeerde niet met het gevoel dat we hadden, dus hebben we Kantorenmonitor BV gevraagd om aanvullend aan deze monitor specifiek voor Lelystad een onderzoek te doen naar de leegstand van kantoren in november 2016. De conclusies van dat onderzoek bevestigen ons gevoel dat er de afgelopen maanden sprake is geweest van een herstel. Na het uitbreken van de financiële crisis in 2009 gevolgd door de tweede dip in 2012, zijn deze cijfers eigenlijk de eerste concrete aanwijzing dat het in Lelystad weer beter gaat', aldus de wethouder.

Hergebruik leegstaande kantoorpanden

In de (nabije) toekomst is, aanvullend op de inmiddels opnieuw ingevulde 6.000 m2, hergebruik voorzien van de leegstaande kantoorpanden Waagpassage 1 (woningen: 4.148m2), Agoraweg 2 (woningen, behalve de plint: 1.928 m2 totaal), Botter 11-38/11-48 (wonen: 720m2) en Maerlant 10-14 (logiesfunctie 6.963m2).