IJsselkogge wordt gedroogd

Lelystad - Ruim zestig mensen hebben zaterdag van de laatste gelegenheid gebruik gemaakt om de IJsselkogge bij Nieuw Land te bekijken. Het was de laatste rondleiding in het conserveringsstation, waar het schip tot nu toe werd nat gehouden.

Vanaf nu begint het drogingsproces, dat naar schatting zo’n vijf jaar gaat duren. Dat is nodig om het middeleeuwse schip te conserveren.

Middeleeuwen

De IJsselkogge dateert uit de middeleeuwen; de hoogtijdagen van de Hanzesteden. Het schip gebruikt voor transport over de Noord- en Oostzee.

Tijdens voorbereidingswerkzaamheden voor ‘Ruimte aan de Rivieren IJsseldelta’ door Rijkswaterstaat werd het wrak in Kampen ontdekt en in kaart gebracht. Een multidisciplinair team van onderwaterarcheologen, duik- en bergingsspecialisten werkte maanden aan de opgraving en lichting en na ruim 500 jaar kwam de IJsselkogge weer boven water. Het wrak van het) schip is twintig bij acht meter groot. 

Besloten werd het schip in Lelystad te conserveren. Het is de bedoeling dat het daarna teruggaat naar Kampen, waar het zal worden tentoongesteld.

Publiekssluis

Er wordt nog gewerkt aan een publiekssluis bij het conserveringsstation, zodat ook tijdens het drogen mensen het schip en het conserveringsproces kunnen bekijken.

Lees meer in het nieuwsdossier IJsselkogge.