Historisch jaarboek staat in teken van stormvloeden en overstromingen

Lelystad - De 26ste editie van het Cultuur Historisch Jaarboek met de titel 'Pompen of Verzuipen' is beschikbaar. De titel verwijst naar het roerige verleden van het Zuiderzeegebied, met bedreigingen als stormvloeden en overstromingen.

Stormvloeden en overstromingen

De ligging van Nederland op de grens van land en water heeft veel voordelen gebracht, vooral op het gebied van de handel. Maar Nederland werd ook eeuwenlang bedreigd door stormvloeden en overstromingen. Honderden vierkante kilometers verdwenen onder water en soms lieten duizenden mensen het leven.

Watersnood van 1916

Het Cultuur Historisch Jaarboek ‘Pompen of Verzuipen’ opent met een verslag van het gelijknamige symposium dat op 14 januari 2016 door Nieuw Land Erfgoedcentrum werd georganiseerd ter herdenking van de watersnood van 1916. De bijdragen van Wim Kuijken (deltacommissaris), Bert Toussaint, Hetty Klavers (dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland), Henk Pruntel, Bart Schultz en Matthijs Kok zijn integraal opgenomen. Daarbij werd niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst gekeken.

Relatie van Urk met Amsterdam

Verder bevat het jaarboek een bijdrage van Elisabeth Oost, Klaas Post en Klaas de Vries. Zij gaan in op geschiedenis van Urk en zijn relatie met Amsterdam in de zeventiende eeuw. Nieuw Land-onderzoeker Remco van Diepen vertelt over Hendrik Colijn, die net als Lely de Zuiderzee wilde droogleggen omdat hij liever graan had dan vis. Harrie Scholtmeijer gaat in zijn bijdrage in op het wetenschappelijk onderzoek dat Louise Kaiser in het IJsselmeergebied verrichtte. Henk Pruntel behandelt de geschiedenis van de migranten die niet alleen uit het nabijgelegen Amsterdam, maar ook uit verre streken naar het nieuwe land zijn getrokken. Uiteraard bevat ook dit jaarboek weer de archeologische kroniek van Flevoland.

'Pompen of Verzuipen' is een uitgave van Nieuw Land. Het boek is vanaf vandaag verkrijgbaar bij Nieuw Land en is ook te bestellen via de boekhandel. De prijs per stuk is €16,50.