Gemeente, OFW en huurders vinden elkaar in prestatieafspraken

Dronten – Woningcorporatie Oost-Flevoland Woondiensten (OFW) wil samen met Aeres Hogeschool Dronten vijftig studentenwoningen bouwen. Ook wil de corporatie investeren in de leefbaarheid in de wijken.

Dat gebeurt als eerste in Dronten-Noord (Oeverloper, Morinel en Grutto).

Afspraken

Dat valt te lezen in de prestatieafspraken die de corporatie, de gemeente en de Huurders Belangen Vereniging hebben gemaakt. Die zijn woensdag ondertekend.

Het effect van het bevorderen van de leefbaarheid en het ontwikkelen van studentenwoningen moet allebei de veelgeplaagde wijk Dronten-Noord ten goede komen: de stille wens van de gemeente en Ofw is dat door het ontwikkelen van studentenwoningen studenten eerder voor zo’n nieuwe woning zullen kiezen dan voor de studentenhuizen in die wijken.

Tegenstelling

Maar de prestatieafspraken omvatten veel meer. Zo zullen er èn woningen worden opgeknapt en gerenoveerd èn zal er nieuwbouw plaatsvinden. Deze aloude tegenstelling, waarbij Ofw haar geld vooral wilde inzetten voor renovatie en verduurzaming van het woningbestand en de gemeente ook nieuwbouw van sociale huurwoningen wilde, lijkt te zijn verdwenen. Met de beperkte investeringsruimte die Ofw heeft, wordt er voor beiden gekozen.

Ofw-directeur Truus Sweringa geeft daarbij aan dat er met name nieuwbouw zal worden gepleegd in een type woningen dat Dronten nu mist. ‘We hebben relatief veel ééngezinswoningen, terwijl er ook behoefte is aan appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens. We zullen dus slim moeten inspelen op de ontwikkelingen.’

Aanpassen

Zo zullen er beperkt ééngezinswoningen worden verkocht. Dat geld kan dan weer gebruikt worden voor nieuwbouw. Ook wil Ofw kijken of de huidige woningen zo kunnen worden aangepast, dat ze voor die doelgroepen kunnen worden ingezet waar nu relatief weinig woningtypes voor. Daarbij valt ook te denken aan het ‘levensloopbestendig’ maken van woningen, zodat men er tot op hogere leeftijd kan blijven wonen. Daar speelt de gemeente ook een rol, als woningen daarvoor moeten worden aangepast.

Opgetogen

Zowel wethouder Nico Verlaan als Truus Sweringa zijn opgetogen dat er nu prestatieafspraken liggen. De laatste tijd werden er via discussies in de gemeenteraad en persberichten wel eens wat stekeligheden uitgewisseld.  ‘Maar ik ben trots en blij dat we elkaar gevonden hebben,’ zegt Verlaan, die de bereidheid van Ofw om mee te denken en mee te bewegen, roemt. ‘Ik ben blij dat we nu ook tegen elkaar hebben uitgesproken wat we van elkaar verwachten. En ik ben blij dat Nico Verlaan iemand is met wie je een gesprek kàn voeren,’ zegt Sweringa op haar beurt.

En ja, ook Gerard Corjanus van de Huurders Belangen Vereniging is blij. ‘Vorig jaar, toen minister Stef Blok bij de oplevering van de chaletwoningen op bezoek was, was een eerder proces om tot afspraken te komen net mislukt. Maar Nico Verlaan wilde dat vervolgens aanpakken en oplossen. Door de problemen te benoemen en naar oplossingen te zoeken, zijn we eruit gekomen.’

Blijverslening

Het komende jaar staat er voor Ofw een beperkt programma voor wat betreft de modernisering van woningen op het programma. Dan gaat het om woningen uit de jaren ’60 en ’70 in de Groenlandstraat en de Heraut en Blazoen in Swifterbant. Daarna volgen 480 woningen die tussen 1972 en 1980 zijn gebouwd, waarbij ook wordt gekeken of deze deels middels flexibele aanpassingen geschikt kunnen worden gemaakt voor andere doelgroepen.

De gemeente wil zich vervolgens inzetten voor het toepassen van blijversleningen, waar D66 onlangs in de gemeenteraad ook voor pleitte. Daarmee kunnen ouderen geld lenen om de woning aan te laten passen als dat nodig is, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Regelgeving

Voor wat betreft koopwoningen die worden gebruikt als kamerverhuurpand is er ook afgesproken dat de gemeente daar regelgeving voor maakt en ook toeziet op de naleving daarvan. Ofw zal op haar beurt zich actief inspannen op het gebied van leefbaarheid en wil ook bijdragen aan buurtbemiddeling met een bedrag van 10.000 euro.