Eerste beelden van aanleg haven Flevokust (video)

Lelystad - De provincie heeft de eerste beelden gepubliceerd van de aanleg van de haven van Flevokust in Lelystad.

De zijtaluds van de buitendijkse haven worden gestort. Hiervoor wordt vanaf het schip zand gestort in het water.

Aan het einde van het filmpje (zie hieronder) zijn ook de eerste voorbereidende werkzaamheden op het bedrijventerrein van Flevokust te zien.

Flevokust wordt ontwikkeld door de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. De overslaghaven met bedrijventerrein wordt gezien als een versterking van de Flevolandse economie.

Containeroverslag al begonnen

Vooruitlopend op de ingebruikname van de definitieve overslaghaven is de op- en overslag van containers uit Flevoland alvast begonnen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de tijdelijke terminal op het terrein van de Maxima-centrale.

Eind 2017 wordt de definitieve locatie van de Lelystadse overslaghaven in gebruik genomen. CTU Flevokust is exploitant van de terminal van Flevokust.

Lees meer in ons nieuwsdossier 'Flevokust'.