Politiek lijkt zich te vinden in oplossing voor Nieuw Land

Lelystad – De gemeenteraad lijkt zich te kunnen vinden in de oplossing voor het Nieuw Land, waarbij Lelystad eigenaar wordt van De Cantine. Ook de provincie lijkt zich te kunnen vinden in de oplossing die moet leiden tot Batavialand.

Splitsen

Het is zoals gedeputeerde Michiel Rijsberman twee weken geleden zei bij de presentatie van het plan voor Provinciale Staten: ‘Dit is niet de gedroomde oplossing, maar wel de best haalbare.’

Sinds 2012 lopen er gesprekken tussen de verschillende partijen om de wettelijke taken die het Nieuw Land Erfgoedcentrum uitvoert te splitsen van de niet-wettelijke taken, zoals het museum. Nu is Nieuw Land een zogenaamde ‘gemeenschappelijke regeling, waar de provincie, de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en Urk, het Waterschap en het ministerie in deelnemen.

Batavialand

Na de ontvlechting blijft er een gemeenschappelijke regeling over tussen die partijen voor wat betreft de wettelijke taken, zoals het archief en het archeologisch depot. Bovendien staat dan de weg vrij voor de oprichting van Batavialand, de samenwerking tussen de Bataviawerf, museum Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Batavialand moet de maritieme geschiedenis van Nederland vertellen.

Om dat mogelijk te maken, wil de provincie de gebouwen van Nieuw Land overnemen. De gemeente zou het gebouw van De Cantine kopen. Voor Lelystad is die oplossing relatief gunstig: men neemt de hypotheek van ruim 500.000 euro over, maar krijgt daar wel weer huur van de uitbater van De Cantine voor. Voor die uitbater, Hans Bakker, verandert er bovendien niets: hij betaalt nu zijn huur aan Nieuw Land en na de ontvlechting aan de gemeente en zijn restaurant blijft gewoon draaien.

Veel geld

De provincie steekt er zwaarder in. De gebouwen zouden moeten worden overgenomen voor 5,3 miljoen euro, ook al zijn ze dat niet waard. Er zou na de overname direct ruim 2,4 miljoen euro op moeten worden afgeboekt. Daarnaast moet er een boeterente worden betaald aan de hypotheekverstrekker van de gebouwen van 1,3 miljoen euro, al lopen daar nog onderhandelingen over. Volgens Rijsberman is dat nodig om vervolgens Batavialand ook een gezonde, financiële start te gunnen.

De Cantine

In de gemeenteraad van Lelystad is er wel wat discussie over. Een aantal partijen zou graag zien dat de provincie ook het gebouw van De Cantine overneemt, zodat al het vastgoed in het gebied bij één partij is. Wethouder Janneke Sparreboom zegt echter dat de provincie dat niet wil en dat dit het resultaat is van jarenlange onderhandelingen, die sinds februari nog intensiever werden gevoerd. De coalitiepartijen lijken daar genoegen mee te nemen.

De oplossing biedt de gemeente bovendien te kunnen eisen dat De Cantine een prominente plek krijgt in de plannen voor Batavialand. Als horecagelegenheid, maar ook omdat het gaat om een stuk geschiedenis: De Cantine is de herbouw van de oude kantine op het werkeiland Lelystad-Haven, waar de geschiedenis van Lelystad begint.

Schuldigen

De InwonersPartij wil wel later nog eens een discussie over hoe het zover heeft kunnen komen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarbij moet ook gesproken worden over de positie van de dagelijkse en algemene besturen van de betrokken instellingen.

In ieder geval nog iets

Ook binnen de provincie lijkt de oplossing wel op een meerderheid te kunnen rekenen. Ook al kost het miljoenen: men blijft niet helemaal met lege handen staan. Dat zou bij liquidatie van het huidige Nieuw Land wel het geval zijn, omdat men dan met lege handen achterblijft, maar nog wel jaren voor de wettelijke taken de eerder afgesproken bijdrage moet betalen. Als men na de ontvlechting te maken zou krijgen met een liquidatie of faillissement, heeft men in ieder geval de gebouwen nog.

Voor 1 januari

Er zit druk op de ketel, want alles moet voor 1 januari in kannen en kruiken zijn. Zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten praten er binnenkort verder over.

Lees meer in het dossier Batavialand.