Gemeente Urk bespaart op gasverbruik

Urk - De gemeente Urk gaat zuiniger stoken met gas in het gemeentehuis. De afsluiters van de stookinstallatie zijn geïsoleerd door het aanbrengen van zogenaamde isolatiematrassen. De terugverdientijd voor deze isolatie is circa drie jaar.

Door de isolatie wordt bespaard op het gebruik van fossiele brandstof en de CO2-belasting van het milieu wordt verminderd. 

De isolatie is eenvoudig en snel uit te voeren en bij reparatie of wijzigingen aan de stookinstallatie eenvoudig te verwijderen en weer aan te brengen. De gemeente Urk kan direct extra besparen op het gasverbruik.

Wethouder Gerrit Post is trots op de besparing: 'Zo draagt gemeente Urk bij aan het doel van het Energieakkoord en willen wij graag een voorbeeld zijn voor andere bedrijven'.

In het activiteitenbesluit is namelijk geregeld dat bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen moeten treffen wanneer de terugverdienperiode beneden de vijf jaar ligt.

De gemeente hoopt dat bedrijven en instellingen dit voorbeeld volgen door ook gebruik te maken van isolatiematrassen.