Provincie wil gebouwen Nieuw Land kopen om Batavialand goede start te gunnen

Lelystad - De provincie wil voor ruim 5 miljoen euro de gebouwen van het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad overnemen. Daarmee moet Batavialand een financieel solide start worden gegund.

Afboeken

Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt vandaag voor het eerst besproken. De gebouwen zouden moeten worden overgenomen voor 5,3 miljoen euro, ook al zijn ze dat niet waard. Er zou na de overname direct ruim 2,4 miljoen euro op moeten worden afgeboekt. Toch is het grote bedrag nodig, om Nieuw Land een lening te kunnen alten aflossen, waardoor er een frisse start kan worden gemaakt, zonder financiële lasten uit het verleden.

Overname restaurant De Cantine

Daarom zou de gemeente het gebouw van restaurant De Cantine moeten overnemen. De herbouw/replica van de oude kantine op werkeiland Lelystad-Haven is nu van Nieuw Land en wordt door hen verhuurd aan de uitbater.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Batavialand

De maatregelen maken deel uit van de toekomstplannen in dat gebied. Nieuw Land moet samen met de Bataviawerf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgaan in Batavialand, een nieuw maritiem themapark dat de geschiedenis van Flevoland en van de scheepvaart in Nederland vertelt.

Batavialand rekent in 2017 op 115.000 bezoekers, groeiend naar 135.000 bezoekers in 2020. Volgens een second opinion die is uitgevoerd is dat een voorzichtige, maar ook realistische schatting.

Erfenis

Batavialand kan echter niet tot stand komen met de financiële erfenis uit het verleden. Daarom stelt Gedeputeerde Staten ook voor een eenmalige subsidie te verstrekken van 2,75 miljoen euro.

Lees meer in het dossier Batavialand.