Aeres Hogeschool spil in kennis over bodem

Dronten - Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van de Aeres Hogeschool in Dronten moet een spilfunctie gaan vervullen in de uitwisseling van kennis over bodem.

Maatwerk

Duurzaam bodembeheer vergt een meerjarenplanning en is maatwerk per bedrijf of perceel en vraagt om veel kennis. De hogeschool en provincie Flevoland gaan samenwerken om deze spilfunctie verder vorm te geven.

De ambitie van het lectoraat is om boeren, adviseurs en toeleveranciers op te leiden die voorbereid zijn op de complexiteit van duurzaam bodembeheer in de toekomst.

Hoger niveau

'Agrarisch ondernemers moeten meer in gesprek gaan over de bodem met adviseurs en toeleveranciers', stelde lector Gera van Os onlangs in haar inauguratierede bij Aeres Hogeschool. Van Os wil met haar lectoraat duurzaam bodembeheer naar een hoger niveau brengen.

'Met de kop in het zand'

Elk bedrijf kent z’n eigen aanpak voor bodembeheer die past bij de grondsoort, de bedrijfsvoering en de ondernemer. De kersverse lector wil dat elke ondernemer regelmatig een grondboor of schep hanteert om een kijkje te nemen onder het maaiveld. ‘Met je kop in het zand’ was dan ook de titel van haar inaugurele rede. De schep is misschien wel het handigste instrument om een beeld te krijgen van de bodemkwaliteit. Door het graven van een profielkuil kan de ondernemer mogelijk onderliggende problemen boven water krijgen.

Toekomst van de landbouw

Gedeputeerde Jaap Lodders vindt de samenwerking van groot belang: ‘Het lectoraat draagt bij aan het bewustzijn over de Flevolandse bodem en het bodembeleid. Het is belangrijk dat de bodem duurzaam vruchtbaar blijft. Zo stellen we de toekomst van onze landbouw veilig.’

De samenwerking tussen provincie en Aeres Hogeschool zorgt ervoor dat het thema Bodem versterkt wordt als wezenlijk onderdeel in het agrarisch onderwijs. Onder andere door een authentieke leeromgeving te bieden voor studenten.

Actieplan Bodem en Water

De samenwerking sluit aan op het Actieplan Bodem en Water. LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland werken hierin op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Het doel van deze samenwerking is onder andere om kennisontwikkeling en -spreiding te bevorderen op het gebied van duurzame en toekomstbestendige landbouw. Een gezonde en duurzame landbouw in Flevoland is een gemeenschappelijk belang van alle drie de partijen. Het is belangrijk voor de economie en voor leefbaarheid van het platteland.

De provincie onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om het lectoraat door middel van een subsidie verder te helpen in haar onderzoek.