Snel leningen voor vervanging asbestdak beschikbaar

Lelystad – De gemeenteraad zal volgende week dinsdag instemmen met een verordening die het mogelijk maakt dat mensen voor de vervanging van hun asbestdak een lening krijgen.

Die verordening loopt vooruit op een verordening die in het eerste kwartaal van 2017 zal worden gepresenteerd, en die meer mogelijkheden zal bieden.

Aanpassing

Met de eerste aanzet kunnen mensen die op dit moment al hun dak willen vervangen echter doorgaan. Om die vaart te kunnen maken, is de verordening ‘Particuliere woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk en Atolwijk’ aangepast en komt deze te vervallen. Daarvan werd volgens wethouder John van den Heuvel toch al nauwelijks gebruik gemaakt.

Huisjesmelkers

De gemeenteraad heeft dinsdag de wethouder wel een aantal aandachtpunten meegegeven voor de uitgebreidere verordening die volgend jaar zal verschijnen. Zo wil men uitsluiten dat kamerverhuurders ook gebruik kunnen maken van de leningen. In de voor dit jaar ingestelde mogelijkheid moeten eigenaren van woningen met asbestdaken ook in de woning wonen. Voor mensen die hun woning te koop hebben staan en al verhuisd zijn, is dat een probleem. In de nieuwe verordening moet voor hen een oplossing worden gevonden, zonder dat huisjesmelkers er ook gebruik van gaan maken.

75-Plussers

Ook moet er een oplossing worden gevonden voor 75-plussers. De leningsaanvragen zullen worden beoordeeld en toegekend door de stichting Volkshuisvesting Nederland (SVN), en in de verordeningen die de SVN hanteert zit een leeftijdsgrens van 75 jaar voor het toekennen van een lening. Hoe groot de groep is van woningeigenaren die boven die leeftijd zit is nioet bekend, maar als het kan moet er voor hen wel een oplossing worden gevonden.

Hoofdbreken

Grootste hoofdbreken voor de politiek is hoe om te gaan met mensen die niet kunnen lenen omdat ze de krediettoets niet doorstaan. Mensen die te weinig verdienen of wiens huis onder water staat. Ook voor hen zal er een oplossing moeten komen, maar de vraag is hoeveel risico de gemeente daar financieel wil lopen. Daarvan is de kans ten slotte groot dat eventuele leningen niet worden terugbetaald.

Lees meer in het nieuwsdossier Sanering asbestdaken.