PvdA-Groenlinks wil Zuiderzeelijn weer terug op de agenda

Emmeloord - PvdA-GroenLinks in de Noordoostpolder wil dat de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder de Zuiderzeelijn weer prominent op de agenda zetten. De fractie roept iedereen met invloed op, daarvoor in actie te komen.

'Komende woensdag is er een uitgelezen kans om met visie en argumentatie een treinverbinding weer aan de orde te stellen', stelt fractievoorzitter Rien van der Velde. In het gemeentehuis van Noordoostpolder wordt dan een werkconferentie over openbaar vervoer (OV) in Flevoland gehouden. 'Tijdens deze werkconferentie zullen de mogelijkheden van hoogwaardig OV ook aan de orde komen'. 

Maatschappelijk resultaat moet leidend zijn

De fractie PvdA-GroenLinks heeft de insteek dat niet de kosten leidend moeten zijn, maar het maatschappelijk resultaat op lange termijn. 'Kortom: de maatschappelijke waarde', aldus Van der Velde.

Als voorbeeld noemt de fractie duurzame welvaartsgroei met als gevolg groei van werkgelegenheid en geen krimp.  Van der Velde: 'Het gaat de fractie om de basisvraag: wil je het nu wel of niet? Zo ja dan moet het mogelijk gemaakt worden'.

Aansluiten bij Friese en Groningse lobby

De fractie vindt ook dat de provincie aan moet sluiten bij de Friese en Groningse lobby voor een spoorlijn. Van der Velde: 'Daar hoor je geluiden die je in onze provincie en gemeentehuizen zou mogen verwachten. In de Leeuwarder courant van  24 september geeft de adjunct-directeur van VNO/MKB-Noord aan, 'dat Friesland vol moet inzetten op een spoorverbinding met de randstad. Immers zo wordt gesteld, 'Lelystad wordt Schiphol-2 en daar moet het Noorden infrastructureel op aan haken''.

'Het is nu tijd voor actie'

'De fractie vindt het tijd worden, dat ook de provincie Flevoland wakker wordt en niet het Noorden het werk laat opknappen', stelt Van der Velde. 'Immers de Sociaal economische raad Noord-Nederland heeft het ook structureel op haar agenda. het is nu tijd voor actie; de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen worden binnenkort definitief vastgesteld. Bovendien er is voldoende ruimte op de Nederlandse handelsbalans om geld via inzet op de Zuiderzeelijn maatschappelijk voor het Noorden te laten renderen'.

PvdA-GroenLinks staat niet alleen

De fractie PvdA-GroenLinks staat niet alleen in het weer op de agenda willen plaatsen van de Zuiderzeelijn. In de visie op het openbaar vervoer van de landelijke ChristenUnie rijdt er in 2014 een spoorlijn via de Noordoostpolder naar het Noorden. Tweede Kamerlid Eppo Bruins plaatste vorige maand, ter illustratie, de onderstaande spoorkaart op Twitter.

(De tekst gaat hierna verder)

Spoorlijn afgeblazen in 2007

Het Rijk besloot in 2007 af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn, een snelle spoorverbinding tussen Schiphol en Groningen, via de Noordoostpolder. De voorkeur ging naar de aanleg van de Hanzelijn via Dronten en Zwolle, die in 2012 werd geopend.

Zuiderzeelijngelden

Als compensatie voor niet doorgaan van de Zuiderzeelijn kwam de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, met de Zuiderzeegelden. Een rijksbijdrage van 50 miljoen euro voor Flevoland die onder andere is ingezet voor de verbreding van de N50 tussen Emmeloord en Ens en ter versterking van de economie in Noordelijk Flevoland. De provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk droegen 14 miljoen euro bij als co-financiering.