Wat te doen met de leegstaande kantoren in het Lelycentre?

Lelystad – De eigenaar van het Maerlanthuis in het Lelycentre heeft plannen om de kantoortoren van dat gebouw om te bouwen tot appartementen. Wethouder Jop Fackeldey wil echter dat de gemeenteraad eerst een visie voor het hele gebied vaststelt.

Klassiek

Het is de klassieke tegenstelling tussen de ondernemer die snelle actie wil en de politiek die dat weloverwogen wil doen. Martijn van Riet van de MKB-groep, eigenaar van het pand, wil in de toren tientallen appartementen maken. De helft daarvan valt in de categorie sociale huur, de andere helft in de vrije huur. Hij zegt al een half jaar te wachten op de benodigde vergunningen. Dinsdagavond deed hij zijn verhaal tegenover de Lelystadse gemeenteraad.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Gebiedsvisie

Wethouder Jop Fackeldey heeft echter steeds tegen de ondernemer gezegd dat er eerst een gebiedsvisie voor het Lelycentre moet komen. Er staan daar meer kantoren leeg. Als die allemaal omgebouwd zouden worden tot appartementen, is het de vraag of dat wenselijk is in zo’n relatief klein gebied. Dat kan, om maar eens wat te noemen, enorme parkeerproblemen opleveren. Daarnaast zijn er nog andere plannen, zoals een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten.

Bovendien heeft de gemeenteraad voor de zomer in de ‘Woonvisie’ vastgelegd dat niet meer dan 28 procent van de Lelystadse woningen in de categorie ‘sociale huur’ mag vallen. Dat is van belang voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. Als er dan opeens massaal kantoorgebouwen worden omgebouwd tot appartementen die voor een groot deel wel in die categorie vallen, verstoort dat de Lelystadse woningmarkt.

Scenario’s

Er is nu een eerste aanzet tot zo’n visie gemaakt, waarin staat beschreven wat er met de 41.000 vierkante meter aan kantoorruimte die er leeg staat, kan gebeuren. Er worden verschillende scenario’s geschetst, van het volledig ombouwen van al die ruimte tot appartementen tot sloop van kantoorgebouwen en nieuwbouw. Ook is er een scenario van ‘niets doen’, maar dat zal leiden tot een enorme verloedering en is dus eigenlijk geen optie. Wethouder Jop Fackeldey wil nu van de gemeenteraad eerst weten welke richting men op wil, voor hij individuele initiatieven wil beoordelen. ‘Er zijn meer initiateven en je kunt het maar één keer fout doen.’

Belangstelling

Ondertussen zegt eigenaar Van Riet op hete kolen te zitten. Hij wil aan de slag met het Maerlanthuis, dat hij een jaar geleden gekocht heeft. Volgens hem bestaat er juist voor de kleinere huurappartementen een enorme interesse, ook van buiten Lelystad tot zelfs in het buitenland, van een stel in Australië dat graag terug wil keren naar Lelystad en daarbij specifiek een klein appartement zoekt. Mensen staan nu op een wachtlijst bij hem. ‘Maar helaas nemen die mensen mij niet meer heel serieus, omdat ze al een jaar op de wachtlijst staan.’