Herstel Rijksmonument Waterloopbos gaat van start

Marknesse - Natuurmonumenten start deze week met het herstel van Rijksmonument Waterloopbos. De restauratie van een Romijnstuw vormt het begin van een meerjarig herstelprogramma.

Onder de naam Waardevol Waterloopbos werkt Natuurmonumenten tien jaar aan de toekomst van het Waterloopbos. Het herstel van deze Romijnstuw wordt dit najaar afgerond.

(Lees hierna verder)

Onmisbaar onderdeel

'Romijnstuwen vormen een onmisbaar onderdeel van de waterinfrastructuur van dit bijzondere bos', aldus boswachter Norbert Kwint. 'Met deze stuwen konden ingenieurs heel nauwkeurig de juiste hoeveelheid water doorlaten. Dat was van belang om goed waterloopkundig onderzoek te kunnen doen. Het doorbreken van een stuw zou desastreus zijn voor de natuur in het Waterloopbos. Vandaar dat we aan deze restauratie voorrang geven. Het Waterloopbos is immers een icoon voor de waterbouw in Nederland'.

Deltamonument

Het Waterloopbos is sinds 2016 een Rijksmonument. De komende tien jaar werkt Natuurmonumenten zowel aan herstel als herbestemming van onderdelen van het Waterloopbos. Het realiseren van een Deltamonument is hierbij een van de meest indrukwekkende projecten. Bij de Nationale Postcode loterij en het fonds Zuiderzeelijngelden vraagt Natuurmonumenten hiervoor financiële middelen aan. In totaal is 7,5 miljoen euro nodig.

Lees hier meer over de toekomstplannen.