Nieuwe APV komt er, inclusief blowverbod

Dronten - De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij is ook het veelbesproken blowverbod aangenomen.

Algemeen karakter

In de APV staan allerlei regels en voorschriften. Dat betekent niet dat er op al die regels gehandhaafd wordt. Als je dat zou willen doen, moeten er aardig wat handhavers en agenten bij komen. ‘De APV is er voor om de politie en handhavers een instrument te geven dat als men het nodig vindt op te treden, bijvoorbeeld omdat er overlast is, dat ook kan. En dat voor een rechter standhoudt,’ zegt burgmeester Aat de Jonge.

Blowverbod

In dat opzicht ging het twee weken geleden bij de commissiebehandeling van de APV veel over het nieuwe blowverbod. Veel partijen vroegen zich af of het nou echt nodig is om op te kunnen treden tegen mensen die op straat blowen. Maar ook daar, legde burgemeester De Jonge toen uit, gaat het erom dat als het wenselijk is om op te treden, dat ook kan. Hij noemde een recent voorbeeld van een opgerold drugspand, waar omwonenden al langer overlast ervaarden van blowende mensen in steegjes en brandgangen. Op grond van een blowverbod kan daar sneller en effectiever tegen worden opgetreden.

De VVD kwam donderdag daarom wel met een aanscherping op het blowverbod en werd daarin gesteund door alle partijen, behalve D66. In plaats van een algeheel blowverbod, waarbij het verboden is om in het openbaar softdrugs te gebruiken, is daar aan toegevoegd ‘indien dit gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of overlast veroorzaakt of indien hiervoor gerechtvaardigde vrees bestaat’.

Proces

Dat D66 tegen de wijziging van de VVD was, had een principiële reden: men was tegen de hele APV. Er hadden namelijk veel meer regels en voorschriften moeten sneuvelen, vindt de partij. Nu zijn er slechts vijf verdwenen, terwijl er ook weer regels zijn bijgekomen. ‘Als er regels zijn die je niet wil of kan handhaven, waarom staan die er dan in?’ vroeg Foeke Bongers zich af. Bovendien is D66 niet tevreden over de manier waarop de APV tot stand is gekomen. ‘Het daarbij betrekken van inwoners wordt gewaardeerd, maar de hoeveelheid betrokken inwoners roept geen beeld op van draagvlak.’

De meeste politieke partijen zijn juist uitermate tevreden over het proces dat is doorlopen. ‘Dit is een voorbeeld van burgerparticipatie zoals het bedoeld is,’ vond Jan Klopman (CDA). Ook burgemeester Aat de Jonge kon zich niet vinden in de woorden van D66. ‘Dat doet geen recht aan de zestig mensen die de moeite namen om twee avonden te komen en met elkaar in debat te gaan.’

Alleen

D66 stond dan ook alleen in haar kritiek. Zoals de SP alleen stond in haar wens de meldingsplicht om te mogen flyeren in verkiezingstijd te schrappen. Eerder was daar een vergunningplicht. Die is geschrapt, maar nu is er nog wel een meldingsplicht. Dat zint Jan den Boer niet om twee redenen: ten eerste vindt hij dat politieke partijen daarvan moeten worden vrijgesteld ‘voor de gemeentelijke, provinciale, Europese en landelijke verkiezingen en eventuele referenda’.  Bovendien gaat het alleen om flyeren in ‘woord en geschrift’.  De roos uitdelen van de PvdA of een tomaat door de SP mag dus niet. Den Boer voelt zich daardoor beperkt in ‘mijn (grondwettelijke) vrijheid van meningsuiting’.

‘De vrijheid van meningsuiting wordt niet beperkt. In de Grondwet staat niet dat de vrijheid van meningsuiting onbeperkt is. Die kan beperkt worden door u, de gemeenteraad, op redelijke wijze, of door een wet. Ik bestrijd dan ook dat we hier op onrechtmatige wijze dat grondrecht inperken,’ vond burgemeester Aat de Jonge.

Deregulering

Dat er in de nieuwe APV weinig regels gesneuveld zijn, is jammer, vond een meerderheid van de gemeenteraad. Men riep de burgemeester op gemeenten waarin dat wel is gebeurd nauwlettend te volgen, om te zien of daar van kan worden geleerd. Zo heeft de (fusie)gemeente HollandsKroon in haar nieuwe APV tachtig procent van de regels geschrapt. ‘Ik heb nauw contact met mijn collega Nawijn daar. Het is interessant om te zien wat daar gebeurd is, maar ook wat daar gaat gebeuren,’ zei de burgemeester, die toezegde de zaak te blijven volgen.

Wel en niet

En zo is het nadat de nieuwe APV is gepubliceerd niet meer verboden ‘een voorwerp niet deugdelijk te beveiligen tegen neervallen op de weg’ en wordt het nachtvissen in kleine, deel dichte tentjes niet verboden, maar worden er wel plekken aangewezen waar dit mag. En zijn paardrijders voortaan verplicht de poep van hun dier op te ruimen en kunnen ze worden bekeurd als ze geen materiaal bij zich hebben waarmee dit kan. Net als hondeneigenaren.

Droom

En natuurlijk zijn er altijd dingen die niet in een APV geregeld kunnen worden. Zoals de uitwerking van de wens van D66 in de Tweede Kamer, om de teelt van wiet te legaliseren. ‘Als we dat nou eens op de Poort van Dronten zouden doen, zou dat bedrijventerrein gelijk vol zijn. En de bedrijven die zich er nu gaan vestigen, hebben al kennis en expertise die bij die teelt waardevol kunnen zijn,’ droomde Paul Vermast (GroenLinks) hardop. Maar bij een droom zal het blijven, denkt de burgemeester. ‘Of dat ooit zal leiden tot een commerciële wietfabriek op de Poort van Dronten? Ik wil u niet teleurstellen, maar dat gaat u niet meer meemaken…’