USRA is boos op plannen van GroenLinks

Dronten – Studentenvereniging USRA is niet te spreken over het idee van GroenLinks om studenten alleen nog te huisvesten op campussen.

Daarmee worden studenten weggezet als ‘een niet-welkome doelgroep die in een aparte enclave buiten de gemeenschap moet worden geplaatst.’

Plannen

USRA-voorzitter Anouck Gaastra reageert fel op de ideeën van GroenLinks. Die wil een verbod op (nieuwe) huisvesting van studenten in woonwijken en vindt dat Aeres Hogeschool Dronten zelf zorg moet dragen voor studentenhuisvesting op campussen. Ook wil GroenLinks dat werkgevers die regelmatig gebruik maken van arbeidsmigranten verantwoordelijk worden voor hun huisvesting, want ook die groep zou niet meer gehuisvest mogen worden in reguliere woningen.

Polarisatie

USRA vindt dat GroenLinks polariseert. Aeres Hogeschool Dronten telt 1.814 studenten. Daarvan wonen er 759 in Dronten, waarvan weer 219 op de campus. ‘Wij ontkennen zeker niet dat er studentenhuizen zijn die tot overlast in de buurt leiden. Maar in onze samenleving past het beter om de dialoog aan te gaan om samen tot de gewenste oplossing te komen in plaats van een grote groep inwoners van Dronten in het verdomhoekje te plaatsen en te bestempelen als notoire veroorzakers van overlast,’ stelt USRA-voorzitter Anouck Gaastra.

Verbonden

Volgens Gaastra zijn Dronten en studenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat studentenhuizen in woonwijken soms tot problemen leiden, is nooit anders geweest. ‘Maar in bijna alle situaties waarin studenten in woonwijken wonen, is er sprake van een goede relatie met omwonenden. Wij vinden het heel vervelend dat de discussie die de laatste weken oplaait, de kloof tussen de studenten en omwonenden groter maakt. De oplossing die GroenLinks aandraagt, is niet van deze tijd en is zeker niet de route die wij voor ogen hebben. Wij willen stimuleren dat problemen in goed overleg opgelost worden en dat omwonenden, studenten en verhuurders van studentenhuizen samen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is in het verleden ook nooit anders geweest.’

Volgens de USRA-voorzitter is een goede en voldoende studentenhuisvesting nodig om Dronten interessant te houden als locatie voor een HBO-instelling. ‘Geen huisvesting betekent direct een afname van het aantal studenten. Om een aantrekkelijke studentenomgeving te blijven, zijn eerder meer dan minder studentenhuizen nodig.’

Waarschuwing

Directeur Rieke de Vlieger van de Ares Hogeschool waarschuwde daar laatst ook al voor. ‘Het is een tour de force die groei elk jaar het hoofd te bieden, zowel op de onderwijslocatie als qua huisvesting van de studenten. En het moet niet zo zijn dat Dronten straks bekend staat om haar goede onderwijsinstelling, ‘maar je kunt er geen kamer krijgen’,’ zei ze onlangs op een symposium. Ze riep de gemeente op daarover mee te (blijven) denken.

Niet dramatisch doen

Paul Vermast van GroenLinks reageert op zijn beurt weer laconiek op de kritiek van USRA. ‘Dat studenten worden weg gezet als een groep niet-welkome inwoners is volkomen onzin. Studenten zijn meer dan welkom in Dronten en vormen een welkome aanvulling van onze samenleving. De reden dat ikzelf twintig jaar geleden in Dronten ben komen wonen, was dat ik hier ben gaan studeren. Niet aan de CAH, maar aan de Warmonderhof. Daar is een grote studenten-campus, waar vrijwel alle leerlingen van de dagopleiding wonen. Op dit moment wordt er zelfs fors bijgebouwd om de toestroom van leerlingen aan te kunnen,’ schrijft hij in een blog.

Vermast wil daarom helemaal opnieuw beginnen met het huisvestingsbeleid. ‘Naar mijn opvatting is een nieuwe start met een schone lei daarvoor noodzakelijk. Ik nodig USRA uit om daarover op een constructieve manier te willen meedenken in plaats van dramatisch te doen over polarisatie en uitsluiting. Mijn deur staat open. Altijd welkom, ook voor een biertje!’