De otter in Flevoland heeft hulp nodig

Lelystad - Stichting Het Flevo-landschap gaat zich inzetten om de otters in Nederland een veilige leefomgeving te bieden. De stichting, die in Flevoland ruim vijftig natuurgebieden beheert, vraagt daarbij hulp van de Flevolander.

Met de donaties van particulieren en bedrijven wil Het Flevo-landschap een speciale plek inrichten om (wees)otters op te vangen en later uit te zetten, het vaste otterverblijf in Natuurpark Lelystad veiliger maken en oversteekplaatsen aanleggen bij gevaarlijke kruispunten in Flevoland.

(Lees verder na de vraag)

1393

Moeder met drie jonkies

'Dit dier hoort in zo'n waterrijk land als de onze thuis', aldus boswachter Gerwin de Vries van Het Flevo-Landschap. Hij is een van de verzorgers van de otters in Natuurpark Lelystad. 'Laatst zagen we op onze wildcamera een moeder met drie jonkies (zie video hieronder) en dat terwijl de populatie in Flevoland geschat wordt op ongeveer 5-10 otters. Je kunt je voorstellen dat we een gat in de lucht sprongen. Drie kleintjes! Een paar weken later hoorden we dat er alweer een otter was doodgereden in de Noordoostpolder. Het geeft maar aan hoe kwetsbaar de groep is.'

Ruim een kwart van de otterpopulatie wordt jaarlijks doodgereden. In 2014 lag dit aantal zelfs op een derde.

(Lees verder na de video)

De terugkeer van de otter

Eind vorige eeuw was de otter vrijwel verdwenen uit de Nederlandse wateren. Door een betere waterkwaliteit in onze rivieren leven er nu gelukkig alweer zo’n 140 visotters in ons land. De Vries: ‘Dit is mede te danken aan succesvolle herintroducties die vanaf 2002 plaatsvonden in de Weerribben en Wieden. Deze gebieden zitten inmiddels vol en daarom worden er vandaag de dag, onder andere om inteelt tegen te gaan, ook otters bijgeplaatst in andere gebieden in Nederland.’

(Lees verder na de foto)

 

Een veilig thuis

Het Flevo-landschap vangt in Natuurpark Lelystad verschillende (wees)otters op. Deze komen voornamelijk uit het buitenland. ‘Om deze otters een veilige en rustige plek te geven, tot het moment dat ze worden uitgezet, willen we een speciale otterverblijven inrichten’, aldus de boswachter. ‘Otters die niet terug kunnen in de vrije natuur worden door ons opgevangen in een permanent otterverblijf.’

De leefomgeving van de otters buiten het park wil Het Flevo-landschap, in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland, veiligstellen door het aanleggen van otteroversteekplaatsen (faunapassages). Om bovenstaande projecten te realiseren verwacht Het Flevo-landschap tussen de 60.000 en 80.000 euro nodig te hebben.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen via deze link een bijdrage doen.