Eenzamen en mantelzorgers krijgen extra steun in Lelystad

Lelystad - De gemeente Lelystad gaat extra ondersteuning bieden aan mantelzorgers en aan mensen met een klein sociaal netwerk. Bureau LWPC uit Dronten gaat speciale projecten uitvoeren in nauwe samenwerking met Welzijn Lelystad.

Het gaat hierbij om twee nieuwe initiatieven, Mantelkring en OpenJeHart, die onder meer in Dronten al tot goede resultaten hebben geleid. Wethouder Wmo Janneke Sparreboom van de gemeente Lelystad: 'We vinden eenzaamheidsbestrijding belangrijk. Daarnaast is het fijn dat een grote groep mantelzorgers ondersteuning kan krijgen. We zijn blij dat Bureau LWPC deze nieuwe initiatieven samen met Welzijn Lelystad start. Zo ontstaat een goed samenwerkingsverband dat aansluit op de al bestaande expertise.'

(Lees verder na de vraag)

1392

Sociale eenzaamheid

Uit onderzoek van de GGD Flevoland blijkt dat sociale eenzaamheid in Lelystad veel voorkomt. Het project OpenJeHart Lelystad richt zich speciaal op mensen die hun sociale netwerk willen vergroten. Het haakt aan bij sociale wijkteams die al in de stadsdelen actief zijn. Bedoeling is mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Naast individuele aandacht worden er in groepsverband op structurele wijze activiteiten ontplooit zoals wandelen, en het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd. Verder zijn er speciale thema-avonden en uitjes op bijvoorbeeld zondag. De groepen worden begeleid door professionele coaches.

Mantelzorgers

Een andere doelgroep die aandacht krijgt is mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die in hun naaste omgeving zorg verlenen aan een naaste. Overbelasting ligt daarbij op de loer. In Lelystad is gebleken dat maar liefst dertig procent van de Lelystedelingen mantelzorg verleent. Mantelkring Lelystad brengt deze mantelzorgers met elkaar in contact. Ze kunnen zowel praktische als emotionele ervaringen uitwisselen en via Welzijn Lelystad informatie ontvangen over specifieke problemen waar ze tegenaan lopen bij hun zorgtaak.

Mantelkringmaatjes

Ook zijn er zogenaamde mantelkringmaatjes beschikbaar die tijdelijk de zorgtaak kunnen overnemen, zodat de mantelzorger even ontlast wordt en aan de wekelijkse wandelingen en thema-bijeenkomsten van de Mantelkring kan deelnemen. Eind september gaan de groepen van start.

Meer informatie is online te vinden. Wie vragen heeft kan terecht bij Liane Wolfert (06-48173998, liane.wolfert@lwpc.nl).