Noordoostpolder wil huisvesting arbeidsmigranten legaliseren

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft circa 2.600 arbeidsmigranten, er is slechts opvang voor 450. Raadsleden drongen er maandagavond bij wethouder Wiemer Haagsma op aan om deze illegale situatie in kaart te brengen.

Lastige rekensom

'We hebben die 2.600 niet geturfd', reageerde Haagsma. 'We hebben ook geen instrument om er achter te komen hoeveel het er precies zijn'. Er wordt gemiddeld uitgegaan van 2.600 arbeidsmigranten, maar dat kunnen er ook 3.500 zijn. 'Wanneer is iemand een arbeidsmigrant? Als hij drie weken in de tulpen werkt', vroeg Haagsma zich hardop af. 'Het is een lastige rekensom'.

(Lees verder na de vraag)

1371

De wethouder probeert 'vaste getallen' te krijgen via de uitzendbureaus. 'Wordt er een nieuwe kas gebouwd, dan is de informatie vaak alweer achterhaald'.

Angstig ingezet

Haagsma gaf aan dat het beleid voor arbeidsmigranten in 2012 nogal streng is vastgesteld. 'Dat hebben we redelijk angstig ingezet'. Het beleid is inmiddels geëvalueerd en daaruit komt dat de procedures lang duren en de fasering voor grote locaties niet eenvoudig is. Bovendien kunnen de fruittelers lastig met het beleid uit de voeten.

Om wel voldoende huisvesting te realiseren, kan de gemeente volgens de onderzoekers gaan werken met eenvoudiger procedures en de regels voor de grote huisvestingslocaties versoepelen.