Bezwaren tegen huisvesting Morinel zijn afgewezen

Dronten - De bezwaarschriftencommissie van de gemeente heeft de bezwaren van omwonenden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig bedrijfspand aan de Morinel grotendeels afgewezen.

Veel van de ingediende bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard, omdat de indieners verder dan 300 meter van het betreffende pand wonen. Verder concludeert de commissie dat de verleende vergunning aan de eisen voldoet. De gemeente moest alleen beter uitleggen waarom de toegenomen drukte rond de huisvesting, het station en de nieuwe school Het Perron niet zal leiden tot een slechter leefklimaat. Dat is inmiddels gebeurd.

Omwonenden waren eerder tegen de huisvesting in het geweer gekomen, omdat ze vrezen voor overlast en meer drukte in de wijk. De rechtbank stelde hen echter ook in het ongelijk.