Gemeente in beroep tegen beslissing provincie Zuiderzee op Zuid

Dronten – De gemeente is in beroep gegaan tegen de beslissing van de provincie geen permanente bewoning toe te staan op Zuiderzee op Zuid. Dat heeft het college van b+w aan de provincie en aan de gemeenteraad laten weten.

Aangekondigd

Het beroep is mede ingesteld namens de gemeenteraad. Die heeft voor de zomer besloten in te stemmen met het wijzigen van het bestemmingsplan voor Zuiderzee op Zuid, waardoor permanent wonen in wat nu nog deels een recreatiepark is, mogelijk wordt. Dat deed men in de verwachting dat de provincie het daar niet mee eens zou zijn.

Toch wilde de gemeente de projectontwikkelaar van het complex in zijn  wens voor permanent wonen tegemoet komen. Er is nu veel leegstand in het luxe recreatiepark aan de oostkant van Dronten. De recreatiewoningen blijken moeilijk te slijten, terwijl er volgens de ontwikkelaar wel animo is voor de appartementen als er permanent gewoond kan worden. De gemeenteraad hoopt op deze manier verpaupering van het gebied te voorkomen.

(De tekst gaat verder na de foto)

 

Precedent

De provincie heeft eerder al aangekondigd fel tegenstander te zijn van permanente bewoning. Men is bang dat na Zuiderzee op Zuid meer recreatieparken een dergelijk verzoek zullen indienen, een verzoek dat volgens de provincie dan nauwelijks of niet geweigerd kan worden. De gemeente denkt echter goede argumenten te hebben waarom Zuiderzee op Zuid, met zijn unieke ligging, een uitzondering op de regel is.

De provincie heeft de wijziging van het bestemmingsplan middels een zogenaamde reactieve aanwijzing geblokkeerd. De gemeente is daar nu officieel tegen in beroep gegaan. Waarschijnlijk zal dat tot een zaak bij de Raad van State leiden. Het is niet bekend wanneer dat het geval zal zijn. De projectontwikkelaar van Zuiderzee op Zuid heeft in ieder geval beloofd de kosten van een juridische strijd op zich te nemen.

Tweede kandidaat

Inmiddels heeft zich ook een ander recreatiepark gemeld dat graag permanente bewoning wil: Ellerveld, bij het evenemententerrein waar onder andere Lowlands wordt gehouden.