Belangstellenden bekijken eeuwenoud scheepswrak

Dronten - Het achterschip van een scheepswrak uit de 18e eeuw is vandaag het onderwerp van de publieksdag aan de Stobbenweg in Dronten.

Belangstellenden kunnen vandaag (zaterdag) nog tot 16.00 uur met eigen ogen zien hoe een scheepswrak uit de 18e eeuw wordt verkend bij de Stobbenweg in Dronten. Het blootgelegde achterschip is te bekijken, en er worden enkele vondsten uit het wrak getoond, waaronder gietijzeren kogels. Iedereen kan vragen stellen aan de archeologen, die vertellen over hun bevindingen tot nu toe.

(Lees verder na de vraag)

1349

Grootste droge scheepskerkhof ter wereld

Flevoland is het grootste droge scheepskerkhof ter wereld, met zo’n 430 scheepswrakken. Slechts af en toe wordt een scheepswrak verkend of opgegraven. De publieksdag biedt een unieke kans om kennis te maken met bijzonder cultureel erfgoed van Flevoland.

De activiteit is onderdeel van de opgraving die nog tot en met vrijdag 26 augustus duurt. De opgraving die wordt uitgevoerd door de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland. Dit is een samenwerkingsverband tussen provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Rijksuniversiteit Groningen, Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De verkenning heeft als doel meer te weten te komen over het schip: wat voor soort schip het was en of er inventaris aanwezig is. Het wrak wordt gedeeltelijk blootgelegd. Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar de houtkwaliteit van het schip. De verkenning wordt in twee delen gedaan. 

Hout uit Midden-Duitsland

De eerste helft van juli 2016 is het eerste deel afgerond. Tijdens deze verkenning is gebleken dat het om een groot schip, mogelijk een fluitschip of driemaster gaat met een lengte van minimaal 26 meter. De voor- en achtersteven hebben een loden bekleding, wat kenmerkend is voor zeegaande schepen. De grootte van het schip en de constructiekenmerken wijzen er ook op dat het schip over de oceanen voer. Uit jaarringonderzoek is gebleken dat het wrak is gemaakt van hout dat tussen 1735 en 1741 is gekapt. Het schip is dus daarna gebouwd en het hout komt uit Midden-Duitsland. 

De onderzoekers brengen momenteel het achterschip nauwkeurig in kaart, dat wil zeggen: opmeten, tekenen en beschrijven. Gehoopt wordt dat de gegevens over constructie en vorm van het achterschip door middel van vergelijking met andere scheepswrakken, uitsluitsel kunnen geven over het type schip.

Lees meer in ons dossier 'Scheepsopgravingen'.