Situatie voor wesp is 'zorgelijk' in Lelystad

Lelystad - Het gaat niet goed met de wesp in Lelystad. Dit blijkt uit onderzoek naar het vóórkomen en de verspreiding van wespen en mieren in Lelystad.

Het verdwijnen van wilde bijen heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, maar ook voor wespen blijkt de situatie inmiddels zorgwekkend te zijn. Wespen en mieren dragen bij aan de biodiversiteit en zorgen voor ecologische balans in Lelystad. Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en kleine organismen en is belangrijk voor een mooie groene leefomgeving. In de rapportage van onderzoeker Jeroen de Rond is 35 jaar onderzoek naar deze diergroepen verwerkt.

Ecologisch belang van wespen en mieren

Wespen vormen in de meeste landschappen de top van de voedselpiramide onder de geleedpotigen. Ze zijn daarmee van doorslaggevend belang voor de balans van het ecosys­teem. Zonder wespen of mieren zouden larven van allerlei andere insecten de plantenbegroeiing zodanig beschadigen dat het hele ecosysteem ten onder zou gaan. De rapportage over bijen in 2012 maakte al duidelijk dat wilde bijen gevoelig zijn voor veranderingen in het landschap, maar wespen zijn zelfs nóg gevoeliger.

Strenge eisen

Ze stellen namelijk niet alleen strenge eisen aan de grondsoort en vochthuishouding van een terrein, maar ze zijn ook gevoelig voor veranderingen in de soortensamenstelling van plantenbegroeiing. Als planten veranderen komen er weer andere soorten en daarmee verschuift het aanbod aan prooidieren dan wel gastheren voor de wespen. Ontbreekt de ecologische balans, dan is de kans groot dat bepaalde insectensoorten (bijvoorbeeld muggen) voor overlast zorgen.

Gewenste leefomgeving

Als vuistregel kan gesteld worden dat orde en netheid een negatieve invloed hebben op de microfauna. Ook begrazing wordt vaak toegepast, terwijl insecten juist vragen om structuren waarin ze zich kunnen verschuilen of waarin hun prooien leven. Zo is het belangrijk om rond een beheerd bos bepaalde plantenbegroeiing te bevorderen waarin houtbewonende bijen en wespen het voedsel voor hun larven kunnen vinden. Dat betekent dat de gemeente in het beheer en onderhoud hier zoveel mogelijk rekening mee houdt en gaat houden. Voor sommige inwoners kan een stuk groen hierdoor minder net uitzien dan ze normaliter verwachten. Denk dan bijvoorbeeld aan kruidenrijke mantelzones langs bospaden; laat in het jaar maaien van dijken, oevers en bermen, en dood hout en uitgebloeide kruiden laten staan.

Het rapport is te downloaden via de site van de gemeente.