Nieuw onderzoek: 'Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder'

Emmeloord - 'Onderzoek toont het nu ook aan: boren naar schaliegas moeten we nooit willen, teveel economische schade naast al die andere risico’s'. Dat zijn de woorden van Henk Tiesinga, voorzitter van het samenwerkingsverband Tegengas.

Het gerenommeerde onderzoeksbureau CE Delft presenteerde de zorgwekkende resultaten van het onderzoek 'Economische effecten van schaliegaswinning in Noordoostpolder'. Dit in het bijzijn van het Ministerie van Economische Zaken zelf, die zich tijdens de Energiedialoog met als thema 'schaliegas en energietransitie' in het hol van de leeuw begeeft.

Baten voor het Rijk, economische lasten voor Noordoostpolder

Het onderzoek van CE Delft is in opdracht van Tegengas gebeurd. Tegengas maakt zich zorgen over de economische schade die schaliegaswinning in de Noordoostpolder kan hebben:

  • Economische schade is onomstotelijk bewezen, de omvang loopt sterk op bij boringen wanneer die gepaard gaat met veel maatschappelijke impact;
  • Voor woningbezitters kan de gemiddelde schade per woning oplopen tot meer dan 15.000 euro;
  • Voor de agrarische sector kan de economische schade (het afzetverlies over meerdere jaren) per hectare 20.000 euro zijn;
  • De toerismesector kan in omvang met 40 procent terugvallen;
  • Als zich een calamiteit voordoet, zijn de effecten nog veel groter.

Wanneer deze cijfers ter indicatie worden geëxtrapoleerd naar een gebied ter grootte van 1/3 deel van Nederland (omdat dit deel van het land wingebied is), loopt de economische schade op naar een bedrag van 33 miljard euro, terwijl de geschatte schaliegasopbrengsten maximaal 1,5 miljard euro per jaar zijn.

Ook proefboringen schaliegas leveren schade op

Uit het onderzoek blijkt dat proefboringen net zo goed economische schade opleveren. Tot 2024 wordt er niet naar schaliegas geboord. Maar proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het ministerie. Daarom heeft Tegengas het initiatief genomen voor een bijeenkomst over schaliegas en de energietransitie in het kader van de landelijke energiedialoog.

Het volledige rapport van CE Delft kan worden gedownloaden op www.tegengasnop.nl.