Organisaties uit de regio staan op lijst zwakke verpleeghuizen

Regio - Op aandringen van de Tweede Kamer heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een lijst met slecht functionerende verpleeghuizen gepubliceerd. Bij elf instellingen zijn de risico's zo groot dat deze onder intensief toezicht zijn gesteld.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) benadrukt dat de inspectie vroegtijdig aan de bel trekt en dat de verpleeghuizen de kans hebben om zich te verbeteren. 

De instellingen op de lijst zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  1. Intensief vervolgtoezicht, 
  2. Vervolgtoezicht
  3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
  4. Toezichttraject afgesloten

Op de lijst komen slechts enkele organisaties uit de regio voor: Stichting Espria (2), Stichting Icare (2), Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land (3), Stichting Saxenburgh Groep (4), Stichting Zorgcentrum Talma Urk (4) en de Stichting Zorggroep Drenthe Holding (4). 

Namen van de afzonderlijke woonzorgcentra worden niet vermeld, op de lijst staan alleen de namen van de (vaak grote) overkoepelende organisaties. 

Dat deze instellingen vaak niet aan de normen voldoen, betekent overigens niet dat alle verpleeghuizen die onder zo'n instelling vallen onder de maat presteren. De kwaliteit en veiligheid van zorg kan bij de ene locatie op orde zijn, terwijl een andere locatie van dezelfde aanbieder flinke tekortkomingen heeft. 

Op de lijst komen geen instellingen uit de regio voor die in de eerste categorie vallen.