Gemeenteraad staat permanent wonen toe op Zuiderzee op Zuid

Biddinghuizen – Het plan om permanent wonen overal toe te staan op Zuiderzee op Zuid wordt doorgezet. Eventuele juridische consequenties ziet de gemeente met vertrouwen tegemoet.

Op bezoek

De gemeenteraad is onlangs op bezoek geweest in het luxe appartementencomplex bij het viaduct naar Harderwijk. Daarbij had men een aantal leden van Provinciale Staten op sleeptouw genomen, want die zijn tegen het toestaan van permanent wonen.

Zuiderzee op Zuid heeft appartementen in de duurdere prijsklasse. Het is ontwikkeld als een complex met deels permanente woningen en deels recreatiewoningen. In de laatste mag niet het hele jaar door worden gewoond. De crisis gooide echter roet in het eten bij de verkoop van met name de recreatiewoningen. De belangstelling daarvoor is minimaal, terwijl er wel belangstelling is voor de appartementen met een permanente status.

(De tekst gaat verder na de video)

Status

Vandaar dat de ontwikkelaar de gemeente had benaderd met de vraag het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente wilde dat wel en deed er onderzoek naar. Dat was positief. En hoewel de provincie er aanvankelijk ook niet onwelwillend tegenover stond, stemde die eerder dit jaar toch tegen en dreigt men een eventuele wijziging te blokkeren.

De provinciale politiek is bang dat als er voor Zuiderzee op Zuid een uitzondering wordt gemaakt op de regel, er straks meer verzoeken volgen. De gemeenteraad schaart zich echter achter wethouder Nico Verlaan en deskundigen die zijn geraadpleegd: Zuiderzee op Zuid is een uniek complex en er zijn genoeg redenen te verzinnen om hier de uitzondering in te zien die de regel bevestigd.

Jaloers

Sterker: Zuiderzee op Zuid vormt zo’n unieke aanvulling op het woningaanbod in Dronten, dat je er blij mee moet zijn. ‘Harderwijk is er jaloers op en is nu zelf begonnen met het Waterfront,’ zei Verlaan donderdag. Bovendien: bij de leegstand dreigt verpaupering, en dat wil helemaal niemand.

Daarbij komt dat als de provincie of bijvoorbeeld een omliggende gemeente of ontwikkelaar tegen het besluit van de gemeente gaat procederen, de kosten van een juridische procedure voor rekening van de ontwikkelaar van Zuiderzee op Zuid zijn.

Belofte

D66 wil de ontwikkelaar wel houden aan de belofte dat, als de status van de appartementen gewijzigd is, hij de prijs niet omhoog gaat gooien. De gemeenteraad is er ten slotte niet om de winst van een ondernemer te vergroten. Maar aangezien de ontwikkelaar bij het bezoek van de gemeenteraad uitdrukkelijk heeft beloofd dat niet te doen, is men daar gerust op.

Mordicus tegen

De enige partij die mordicus tegen is, is GroenLinks. ‘Dat complex is daar bewust neergezet in een topsegment tegen hoge prijzen. Dat is een risico van de ondernemer waar wij ons niet verantwoordelijk voor voelen. Daarnaast is het gemeentelijk beleid geen permanent wonen toe te staan op recreatieparken en moet je je als overheid ook een betrouwbare partner tonen,’ vindt Paul Vermast. Hij vindt bovendien dat de ontwikkelaar van het project nog maar weinig heeft gedaan om de appartementen wel verkocht te krijgen.

Wethouder Verlaan heeft respect voor de principiële standpunten van GroenLinks, maar wijst wel op de crisis die roet in het eten gooide. ‘In 2007 leek het project haalbaar. Daarna kwam de crisis. Maar daar gaat het nu niet om. Het gebouw staat er. En er zijn geen zwaarwegende bezwaren tegen een bestemmingsplanwijzing.’

Verdeeld

GroenLinks stemde toch tegen. De ChristenUnie stemde verdeeld: één lid was voor de wijzigingen, twee anderen stemden tegen.

Lees ook:

Stationsplein: Geen Calimerogedrag

Gemeenteraad vindt Zuiderzee op Zuid een aanwinst