Lelystad investeert in kust om meer toeristen te trekken

Lelystad - De gemeente Lelystad wil investeren in de ontwikkeling van de kust om zo meer toeristen naar de stad te trekken. De gemeenteraad is gevraagd hiervoor 360.000 euro beschikbaar te stellen.

Aanleg waterwandelweg

Het bedrag, dat al eerder in een fonds was gereserveerd, wordt benut voor de  versterking van Lelystad als bestemming voor riviercruises, de aanleg van een ‘waterwandelweg’ en een avontuurlijk(er) ATB-parcours voor de sportieve dagrecreant.

Bevorderen toerisme

De maatregelen vloeien voort uit de op 24 februari met de provincie Flevoland gemaakte afspraken over het versterken en bevorderen van het toerisme. De 17 kilometer lange kust van Lelystad biedt daarvoor meer dan uitstekende mogelijkheden.

Riviercruises

In mei is een eerste fase opgeleverd om cruiseschepen in Lelystad faciliteren: het aanbrengen van powerlocks en een beter functionerende bulkwaterleiding. Aanvullende investeringen zijn nodig voor het aanpassen van de openbare verlichting, de uitstraling van de haven, marketing en promotie en het verbeteren van de voetgangersbewegwijzering in het gebied. Een deel hiervan wordt in 2016 uitgevoerd en een deel in 2017.

Door deze investeringen kan Lelystad meer riviercruiseschepen laten aanmeren, ze langer laten verblijven en de passagiers op de juiste manier ontvangen. Dit levert meer bestedingen op in de vrijetijdssector en meer inkomsten uit liggelden voor Bataviahaven.

Waterwandelweg

De waterwandelweg is een initiatief van Rotary Club Lelystad en vormt een verbinding langs enkele toeristisch interessante bestemmingen binnen het thema ‘water’ en ‘nieuw land’. De wandelweg vergroot de algehele aantrekkelijkheid van het kustgebied door verschillende toeristisch interessante locaties aan elkaar te koppelen waarbij het verhaal over ‘Water’ wordt verteld.

ATB-parcours

Met de aanleg en uitbreiding van het ATB-parcours aan de kust krijgt Lelystad een uniek en tevens ook de langste mountainbikeroute van Nederland. Het initiatief van onder anderen Toerclub Flevoland, Stichting MTB Lelystad en iCycle zorgt voor versterking van het recreatieve aanbod voor een specifieke doelgroep: de sportieve dagrecreant uit Lelystad en omstreken. De realisatie vindt naar verwachting plaats in 2017-2018.

Kite- en windsurfstrand

Naast riviercruises, waterwandelweg en mountainbikeparcours waarvan de kosten uit het fonds Reserve Ontwikkeling Stad moeten komen, maken ook de aanleg van een kite- en windsurfstrand en herinrichting van (een deel van) de Oostvaardersdijk deel uit van de totale businesscase voor versterking van de regionale vrijetijdseconomie.

De aanleg van het kite- en surfstrand wordt door de provincie Flevoland getrokken. De kosten voor herinrichting van de Oostvaardersdijk worden door de gemeente uit het onderhoudsbudget gefinancierd.

Uitvoering van alle maatregelen vindt plaats in de jaren 2016 – 2018.