Lelystad onderzoekt ervaring van cliënten met de Wmo

Lelystad - De gemeente Lelystad start een cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In dit onderzoek worden gebruikers van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke ondersteuning, een scootmobiel, dagbesteding of een aanpassing in huis gevraagd naar hun ervaringen met de Sociaal wijkteams en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad schrijft steekproefsgewijs ongeveer 1200 Wmo cliënten aan met de vraag hun ervaringen anoniem te delen.

(Lees verder na de vraag)

1206

Verplicht

De  gemeente is op grond van de Wmo verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het is voor de gemeente van belang te weten wat de ervaringen van de inwoners zijn met de Wmo en om te weten wat goed gaat of wat minder goed gaat en wat verbeterd kan worden.

In de tweede helft van 2016 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt via de gemeentelijke website.