GGZ-zorginstelling stelt opnamestop in

Lelystad - Verschillende GGZ aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanuit de jeugdhulp in Flevoland geven aan dat het door de gemeente toegekende budget niet toereikend is om kinderen en jongeren die dat nodig hebben in 2016 te helpen.

Specifiek heeft Zorginstelling Dokter Bosman (GGZ) een opnamestop ingesteld. Wethouder Elly van Wageningen zegt in een reactie: 'Kinderen die hulp nodig hebben, krijgen hulp. Daar staat de gemeente Lelystad voor in. Ook als het budgetplafond wordt bereikt, betalen wij de rechtmatige zorg voor kinderen met een hulpvraag. Er is dan een beschikking nodig van het Jeugd en Gezinsteam.'

Overbruggingszorg

Kinderen die nu al in behandeling zijn behouden hun zorg. Voor de kinderen op de wachtlijsten wordt bekeken hoe zij snel de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. De gemeente Lelystad is in gesprek met Dokter Bosman over de situatie en bekijkt hoe er voor de jongeren op de wachtlijst overbruggingszorg kan worden geregeld. Dokter Bosman heeft hierin de verantwoordelijkheid de problematiek naar ernst te beoordelen. Jongeren met zeer urgente problematiek dienen voorrang te krijgen. Jongeren op de wachtlijst kunnen een gesprek krijgen bij het Jeugd en Gezinsteam.

Jeugd en Gezinsteam versterkt met GGZ expertise

De gemeente Lelystad versterkt momenteel het Jeugd en Gezinsteam met GGZ expertise. Mogelijk kan een deel van de jongeren op de wachtlijst bij een GGZ instelling door deze medewerkers worden geholpen. Hierover is de gemeente in gesprek met de GGZ aanbieders. Ook wordt er regionaal bekeken of het GGZ budget opnieuw verdeeld moet worden tussen de verschillende GGZ aanbieders en of het budget opgehoogd dient te worden.

Maakt u zich zorgen?

Maakt u zich zorgen over uw kind, dat op een wachtlijst staat bij een GGZ instelling en is er sprake van acute problematiek? Dan kunt u mailen naar:

* Inwoners Lelystad west: west@jgtlelystad.nl

* Inwoners Lelystad oost: oost@jgtlelystad.nl

Of bellen (24 uur per dag) met het Centrum voor Jeugd en Gezin: 0320-231111.