Van de bodem én van elkaar leren

Lelystad - Gewapend met de nodige achtergrondinformatie, modderlaarzen en een flinke schop gingen boeren, experts en bestuurders donderdag op pad om profielkuilen te graven tussen de aardappels en suikerbieten.

De boerderij van Meindert Eissens aan de Lisdoddeweg in Lelystad was het toneel van het project ‘Zicht op de bodemstructuur’, waarbij Flevolandse buur(t)mannen sámen de bodemkwaliteit onder de loep nemen.

(Lees verder na de 360 graden-foto)

Veldexcursie bodemonderzoek Flevoland - Spherical Image - RICOH THETA

Code oranje

Door samen een kijkje te nemen, leren boeren niet alleen van de bodem maar ook van elkaar. Enkele Flevolandse boeren hebben al ervaren hoe dat werkt en deelden hun ervaring met anderen tijdens een veldexcursie. Zo hebben buur(t)mannen Pieter van ’t Zet en Marius Langebeeke uit de Noordoostpolder in het vroege voorjaar al profielkuilen op hun eigen akkers gegraven. ‘Het zag er eerlijk gezegd niet overal even geweldig uit, het was code oranje,’ vertellen ze daarover. ‘We waren vooral benieuwd of we verschil konden zien tussen de twee systemen. Het voordeel van werken in tweetallen is dat je met elkaar kunt praten over wat je ziet en samen conclusies trekt,’ vertelt Marius.

‘En daarbij is het is ook gewoon handig voor de logistiek, je hebt er letterlijk je handen vol aan,’ vult Pieter aan.

(Lees verder na de 360 graden-foto)

Veldexcursie bodemonderzoek Flevoland - Spherical Image - RICOH THETA

Bodemexperts

Een goede bodem is onmisbaar en een belangrijke vraag is hoe de bodem in goede conditie blijft voor de toekomst. Om hier kennis over op te doen kunnen boeren in heel Flevoland zich binnenkort aanmelden voor dit project. Zij gaan dan in groepjes en onder begeleiding van bodemexperts aan de slag. Er worden profielkuilen gegraven en vervolgens kunnen de agrariërs de bodem in al zijn facetten beoordelen; van de structuur, bodem-opbouw en storende lagen, tot aan de verdichting, organische stof, bodemleven en de ontwatering. Ze denken daarbij ook na over wat dit betekent voor hun bedrijfsvoering.

Actieplan Bodem en water

Het project is onderdeel van het actieplan Bodem & Water. LTO Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland werken hierin op een bijzondere manier samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw.