Dronten loopt niet warm voor een sportbedrijf

Dronten – Er komt geen gemeentelijk sportbedrijf. ‘De voordelen wegen niet op tegen de nadelen,’ vindt wethouder Ton van Amerongen.

Onderzoek

In 2015 besloot de gemeenteraad onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een sportbedrijf. In zo’n constructie worden de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid en het beheer van de sportaccommodaties uitbesteed en overgelaten aan een aparte, zelfstandige organisatie die losstaat van de gemeente.

Voordelen

Daarmee valt in het algemeen geld te besparen en zijn er voordelen op het gebied van efficiency en effectiviteit. Ook biedt het een betere garantie op de continuïteit. Maar in Dronten is daar geen sprake, zo blijkt uit een gemeentelijk onderzoek. Er zijn in Dronten al afspraken gemaakt, met bijvoorbeeld Optisport die gaat over het beheer van het zwembad en enkele andere sportaccommodaties, en met de sportverenigingen die een buurtsportcoach in dienst hebben. Daardoor behoudt de gemeente regie over de sport, voor zover men dat wenst.

Nauwelijks voordelen

Doordat al veel uitvoerende taken zijn uitbesteed, is er nauwelijks financieel voordeel te halen. ‘Er zal op korte termijn geen sprake zijn van kostenbesparing, eerder een verhoging van de kosten.’ Bovendien zijn de sportverenigingen, Optisport en Donkergroen, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de buitensportaccommodaties, allemaal tevreden, dus waarom zou je het anders doen? Het college stelt dan ook aan de gemeenteraad voor de mogelijkheid van de oprichting van een sportbedrijf ‘vooralsnog niet verder te onderzoeken’.  

Vragen

Politiek waren daar deze week nog wel wat vragen over. Zo wilde het CDA weten of er ook is onderzocht of één sportbedrijf voor Lelystad en Dronten voordelen oplevert. In Lelystad heeft men al wel een sportbedrijf. Uit een oud onderzoek uit 2010 blijkt dat dat niet het geval is, maar mogelijk zijn de omstandigheden sindsdien veranderd. Volgens Van Amerongen is dat echter niet het geval. ‘Dronten zou dan meer een dependance zijn van Lelystad.’

GroenLinks is helemaal niet te spreken over de huidige notitie van het college. ‘Wij wilden een haalbaarheidsonderzoek, en dat is dit niet,’ vindt Paul Vermast. Wat hem betreft heeft het college nog twee maanden de tijd wel over de brug te komen met zo’n onderzoek.

Lees ook: Samenwerking tussen sportbedrijven onderzoeken