Gemeenteraad vindt Zuiderzee op Zuid een aanwinst

Biddinghuizen – De gemeenteraad van Dronten is het er in meerderheid van harte mee eens om de woningen op Zuiderzee op Zuid in Biddinghuizen permanent te laten bewonen. Het luxe appartementencomplex aan de oostkant is een aanwinst voor de gemeente.

Recreatie/permanent

Het begon ooit als een appartementencomplex waar een deel van de buitendijkse woningen permanent bewoond mag worden, maar een ander deel slechts een beperkte periode van het jaar. Dan gaat het om een ‘recreatiewoning’. Maar de tijden zijn veranderd: het gaat om dure appartementen en mensen willen die niet kopen als men er maar zes maanden per jaar mag wonen. Het complex heeft te maken met leegstand. En dus is de gemeente gevraagd of het hele complex de status van permanente bewoning kan krijgen.

Onderzoek

De gemeenteraad besloot daar in 2012 onderzoek naar te laten verrichten. Dat onderzoek is gedaan en Dronten heeft daarbij een groot aantal argumenten gevonden om er geen bezwaar tegen te hebben dat de status van het complex gewijzigd wordt. Het complex, met zijn buitendijkse ligging, vormt een bijzonder woonmilieu en is daarmee een aanwinst voor Dronten.

Er waren wel wat twijfels over een mogelijke precedentwerking: willen andere complexen of recreatieparken dit nu ook? Maar volgens wethouder Nico Verlaan is dat gevaar er niet. Want niet alleen zijn er geen vergelijkbare complexen in Dronten (of de wijde omgeving), maar het is altijd de gemeenteraad die besluit of er wel of geen bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd. En voor die wijziging zijn genoeg argumenten. ‘We zijn niet voor één nacht anker gaan liggen. En het zijn niet de eerste de beste die ons daar advies in hebben gegeven.’ Dronten heeft aardig wat deskundigen geraadpleegd in dit dossier.

Hobbel

Toch is er nog een flinke hobbel te nemen, want de provincie heeft eerder laten weten er geen medewerking aan te willen verlenen. Eerst, in 2012, was men wel enthousiast, maar nu ziet men ook beren op de weg. Mocht dat tot juridische procedures leiden, dan kost dat de gemeente geen geld, verzekerde Verlaan de gemeenteraad donderdag. De projectontwikkelaar van Zuiderzee op Zuid draagt in dat geval de kosten.

Tegenstand

Toch is er ook vanuit de gemeenteraad wel wat tegenstand. GroenLinks is uitgesproken tegen. Paul Vermast vreest toch een precedentwerking: niet van andere recreatiecomplexen, maar wel van ontwikkelaars die volgens kaders en afspraken met de gemeente iets ontwikkelen, en vervolgens als het er eenmaal staat de afspraken willen wijzigen. Bovendien zijn er volgens hem andere oplossingen niet onderzocht. ‘In onze fractievergadering zei de projectontwikkelaar van Zuiderzee op Zuid “Ik kan er ook vluchtelingen in zetten”. Ik geloof niet dat hij dat serieus meende, maar wij vinden dat prima.’ Verlaan concludeerde daarop dat GroenLinks dus kennelijk wel voor permanent wonen is, want als er vluchtelingen in komen, worden de appartementen permanent bewoond.

Minidiscussie

Tot slot was er nog een minidiscussie over wat precies de aanwinst is voor Dronten. Want zullen de bewoners van het complex zich niet vooral richten op Harderwijk, als het gaat om het gebruik van voorzieningen als winkels, horeca en vermaak? ‘Wordt de mensen gevraagd hun blik op Dronten te richten?’ vroeg Marian Plasschaert (Leefbaar Dronten) zich af.

Tja, dat is helemaal de vrije keuze van die mensen, natuurlijk. Bovendien: wat maakt het uit? ‘Dan gaan ze toch lekker naar Harderwijk om daar boodschappen te doen?’ zei Jan den Boer (SP). Nou ja, misschien toch handig om een foldertje in de bus te doen dat je in Dronten gratis kan parkeren…