Bewoners vechten voor legalisering

Zeewolde - De eigenaren van recreatiehuizen op het Horsterwold, verenigd in de Vereniging van Eigenaren van het recreatiepark Horsterwold, vechten voor legalisering.

De VVE ziet graag een werkgroep ‘Toekomst Horsterwold’. Daarin zou ook de gemeente plaats moeten nemen. De werkgroep moet dan de opdracht krijgen te zorgen voor een ‘duurzame, menselijke oplossing, alle mogelijkheden onderzoekt en niets uitsluit’. Voorzitter Chris Kerkhof van de VVE bepleitte het standpunt van vierhonderd mensen en enkele kavelbezittende ondernemingen in de gemeenteraadscommissie. Kerkhof vertelde dat de misstanden niet te onderschatten zijn: arbeidsmigranten, soms meer dan tweehonderd, die gehuisvest worden in de recreatiewoningen, criminele activiteiten, wietplantages en wangedrag van niet-kaveleigenaren. De VVE heeft een rapport laten opstellen door adviesbureau Oranjewoud. De aanleiding vormen, zegt Kerkhof, de problemen die zijn ontstaan door het huidige bestemmingsplan en de uitleg daarvan. Het grootste misverstand is volgens hem de 40/12 bepaling. ‘De mensen hebben gekocht met het idee dat ze er veertig weken per jaar mochten wonen,’ zegt Kerkhof. ‘Het is geen kwestie van kwade opzet.’ De gemeente is van mening dat het park uitsluitend voor recreatie is en handhaaft strikt. Wethouder Winnie Prins wil van geen misverstand weten: ‘In april 2003 is er een brief gestuurd naar de projectontwikkelaar/eigenaar van het park waarin deze regeling wordt uitgelegd.’ In het rapport staat onder meer dat legalisering de gemeente de kans biedt zich te profileren als een vooruitstrevende gemeente die zelf haar beleid bepaalt. De wijziging van de bestemming zou, nog steeds volgens het rapport, tegemoet komen aan het door de gemeente opgestelde en aangenomen koersdocument ‘De Toekomst van Zeewolde,’ waarin aangegeven wordt dat de gemeente mag doorgroeien. Het zou ook tegemoet komen aan de wens om Zeewolde ene karakteristiek dorp te laten blijven dat niet verder groeit: ‘Het park bestaat immers al.’ Dezelfde verkooprijs De woningen hebben, heeft Oranjewoud uitgerekend, nagenoeg dezelfde verkoopprijs als reguliere woningen in het dorp.In het rapport valt ook te lezen dat het park ‘eigenlijk nooit echt recreatief gebruikt is’ en dat permanente bewoning op het park een probleem blijft ‘de kwaliteit en de grootte van de woningen nodigen uit tot permanente bewoning’. Gevreesd wordt voor leegstand, niet ontwikkelde kavels en verhuur aan arbeidsmigranten. Dit alles heeft verpaupering tot gevolg. Het college is, zegt Prins, niet van plan het bestemmingsplan te wijzigen, maar wel bereid actief mee te denken over her- of doorontwikkeling. Niet van plan Zij gaf daarbij niet aan waaraan gedacht moet worden. Ook de politiek is, met uitzondering van de VVD, niet van plan aan een wijziging van het bestemmingsplan mee te werken. PvdA/GroenLinks is het meest uitgesproken. Fractievoorzitter Jan Klop: ‘Het is erg en schandalig dat sommige bewoners de gemeenschap geld kosten.’. Het rapport van Oranjewoud is volgens Prins geen objectief rapport. ‘Het is geschreven door de bril van de VVE.’ Ondertussen gaat de gemeente door met de handhaving. Dat kost tegen de 70.000 euro per jaar of meer. De gemeente streeft ernaar per jaar zes gevallen voor de rechter te brengen. Er zijn 143 kavels bebouwd. Vijftig tot zestig liggen nog braak. Om de kosten te drukken wil de gemeente overgaan tot ‘slim handhaven’. Deze wijze van handhaven wordt vaker toegepast in den lande, door een gemeente samen met een recreatieondernemer die de verhuur regelt. In de Zeewolder situatie zou het moeten gaan om een samenwerking tussen de VVE en de gemeente waarbij de eerste zelf een administratie zou moeten gaan bijhouden. Daar is volgens het rapport op dit moment geen draagvlak voor onder de bewoners. De door de gemeente gesuggereerde wintersluiting leidt volgens de VVE juist permanente bewoning in de hand in de periode dat het park wel open mag zijn.