Gedroomde woningbouw Parkwijk dichterbij

Lelystad – De ontwikkeling van de parkwijk tot woningbouwlocatie lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. Het terrein tussen het Stadshart en scholengemeenschap Arcus ligt al jaren braak, in afwachting van plannen.

Slenterwijk

Die zijn er nu. Een initiatiefnemer wil er 130 woningen realiseren via ‘projectmatig particulier opdrachtgeverschap’: aaneengesloten woningen waar de eigenaar een grote eigen inbreng heeft voor wat betreft het ontwerp en inrichting van de woningen. Volgens de gemeente zou er zo de eerder gewenste ‘slenterwijk’ kunnen ontstaan.

Project

De gemeente en de initiatiefnemer, bouwbedrijf Van Wijnen, zijn het in principe eens over een ontwikkelingsovereenkomst. Van Wijnen gaat met haar partners in het project een projectvennootschap oprichten om de plannen verder uit te werken en vorm te geven. Na de zomer moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Campus

Het plan heeft ook gevolgen voor de onderwijsplannen van de Svol. De gemeenteraad heeft dinsdag uitgesproken een lichte voorkeur te hebben voor een locatie in het centrum bij de bouw van een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Als de woningbouw doorgaat, kan dat iet op die plek. ‘Met het voornemen om de Parkwijk te realiseren zal een ruimtelijke inpassingsscan voor Arcus zich moeten concentreren op met name het gebied De Waag om aan de noordzijde van het stadshart een campus te kunnen realiseren,’ zegt de gemeente.

Lang gekoesterd

De Parkwijk is een lang gekoesterde wens van de gemeente om meer woningbouw in het centrum te krijgen. Daarvoor werd bij de aanleg van het Groene Carré tien jaar geleden zelfs de Zuigerplasdreef omgelegd tot achter de Arcus, om zo meer ruimte voor woningbouw te creëren. De crisis gooide vervolgens roet in het eten.