Warme belangstelling voor participatie in windenergie

Lelystad - Uit onderzoek naar de mate waarin bewoners van het buitengebied van Oostelijk Flevoland belangstelling hebben voor participatie in windenergie blijkt dat maar liefst 79 procent van de ondervraagden interesse heeft.

Het onderzoek is recent uitgevoerd in opdracht van Windshare door bureau KiekendiefPerspectief met steun van de Windvereniging Oostelijk Flevoland, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad.

Windshare is een initiatief van een groep bewoners die de kansen die windenergie biedt voor alle bewoners in het gebied bereikbaar wil maken.

(Lees verder na de vraag)

1133

Van de ruim 700 bewoners in het buitengebied van Oostelijk Felevoland die zijn benaderd hebben ruim 300 bewoners gereageerd door de enquête on-line in te vullen. Het onderzoek is uitgevoerd onder alle bewoners van het buitengebied, mét en zonder windmolen.

Positief over participatie

Andere opmerkelijke uitkomsten zijn dat er in het buitengebied een goede bekendheid is met het Regioplan Windenergie (57 procent) dat voor de zomer vastgesteld zal worden door de provincie. En dat bijna tweederde (63 procent) van de respondenten positief staat tegenover participatie in windenergie. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat een groot deel van de bewoners (80 procent) minimaal in enige mate behoefte heeft aan samenwerking bij het realiseren van participatie in windenergie.

Stimulans

Windshare ziet de uitkomsten van het onderzoek als stimulans om door te gaan met het inventariseren en bundelen van de grote belangstelling die in het gebied leeft voor participatie in windenergie.