Penningmeester atletiekvereniging Flevo Delta steelt flink bedrag uit clubkas

Dronten – Atletiekvereniging Flevo Delta verkeert in zwaar weer. De club is gedupeerd door de penningmeester, die jarenlang geld heeft verduisterd.

Dat laat het bestuur weten in een brief aan de leden en ouders van leden weten. Hoe groot het fraudebedrag is, is niet bekend. ‘Op grond van onze eerste analyses is het nu al duidelijk dat de omvang van de verduistering inderdaad zeer fors is.’

Bekentenis

De penningmeester zou de fraude hebben opgebiecht. Dat gebeurde nadat er onduidelijkheden waren ontstaan over de financiële positie van de club en de jaarrekening over 2015 daarom niet kon worden goedgekeurd. ‘Gedurende dit traject heeft de penningmeester op 18 april jongstleden een deel van het bestuur gemeld dat, in zijn woorden, hij de vereniging, en vooral ook zijn medebestuursleden, al jaren belazerd heeft: “Dit in die zin dat ik geld van de vereniging voor eigen privé-doeleinden gebruikt heb. Het gaat om een heel groot bedrag [...] Het bedrag dat in de balans stond voor banksaldo’s was fout en hierdoor was het bedrag voor openstaande facturen ook weleens aangepast”,’ zegt het bestuur van Flevo Delta.

Actie

De club heeft daarop onmiddellijk actie ondernomen. De penningmeester is op non-actief gezet en zijn toegang tot de bankrekening is stopgezet. Verder heeft Flevo Delta gesprekken gehad met diverse juristen, de Atletiekunie, de banken waar men rekeningen heeft lopen en de politie. Het is niet duidelijk of er al aangifte is gedaan tegen de voormalige  penningmeester.

Beraden

De vereniging beraadt zich nu op de toekomst. ‘Het bestuur heeft naast het in kaart brengen van de schade die de vereniging heeft opgelopen ook als taak om de financiën weer op orde te krijgen en de continuïteit van de vereniging te borgen. Met het oog daarop heeft het bestuur oud-bestuurslid Hans Stokkel gelet op diens deskundigheid gevraagd om zitting te nemen in een commissie die zich hiermee zal bezig houden. De commissie bereidt tevens de komst van een nieuwe penningmeester voor.’
Op 10 mei is er een extra algemene ledenvergadering waarin de zaak wordt besproken.