Rechter veegt bezwaren tegen arbeidsmigranten Morinel van tafel

Dronten – De huisvesting van arbeidsmigranten in een leegstaand bedrijfspand aan De Morinel 31-33 kan doorgaan. De bestuursrechter in Utrecht ziet geen reden de verleende vergunning te schorsen.

Protest

Omwonenden en bedrijven in de omgeving waren massaal in opstand gekomen tegen het plan van de huisvesting van eerst 48 en nu 32 arbeidsmigranten. Ze zijn bang voor overlast en stellen bovendien dat de huisvesting in strijd is met het gemeentelijk beleid. Dat zou huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein niet toestaan.

Overgangsgebied

De bestuursrechter in Utrecht oordeelt echter dat er in dit geval geen sprake is van een bedrijventerrein, maar van een overgangsgebied tussen werken en wonen. En het gemeentelijk beleid is dat juist daar dit soort huisvesting kan plaatsvinden.

Voorwaarden

Daarnaast vindt de rechter dat er in de vergunning genoeg criteria zijn opgenomen die overlast moeten voorkomen. Zo komt er een beheerder op het pand die 24 uur per dag en zeven dagen per week verantwoordelijk is voor deze locatie, zijn er huisregels opgesteld en komen er voldoende parkeerplaatsen (27 in plaats van de voorgeschreven 16).

Ook zullen er overwegend arbeidsmigranten komen te wonen die lokaal werkzaam zijn en gaat het altijd om tijdelijke huisvesting. Dat laatste kan worden gecontroleerd middels een permanent bij te houden nachtregister.

Al snel

Al met al vindt de bestuursrechter dat ‘het college van burgemeester en wethouders in redelijkheid de huisvesting van deze arbeidsmigranten hier kan toestaan’.

De interne verbouwing van het pand is al gereed. De initiatiefnemers hopen op 2 mei de eerste arbeidsmigranten te verwelkomen.