Omgevingsdienst controleert op naleving voorschriften windpark

Emmeloord - De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) controleert namens de gemeente Noordoostpolder of Windpark Noordoostpolder voldoet en blijft voldoen aan de vastgelegde normen en voorschriften.

Het doel hiervan is het voorkomen van overlast door geluid, slagschaduw en lichtschittering van de windmolens voor omwonenden.

Dit staat in de nalevingsstrategie voor het windpark dat de gemeente onlangs heeft opgesteld in samenwerking met de OFGV.

(Lees verder na de vraag)

Geluidsniveau doorlopend gecheckt

De OFGV controleert via een model of de geluidsnorm wordt nageleefd. Dit kan aan de hand van gegevens over de windsnelheid, de bedrijfsduur en het bronvermogen van de molens. Met deze toezichtstrategie houdt de Omgevingsdienst doorlopend een vinger aan de pols over het verloop van de geluidsproductie. Daarmee wordt voorkomen dat het gemiddelde geluidsniveau wordt overschreden.

Melden overlast

Als omwonenden overlast van de windmolens ervaren dan kunnen zij dit melden via de milieuklachtentelefoon, telefoonnummer: 0320-265400. Ook kan het milieuklachtenformulier worden ingevuld via de site van de OFGV. Dit geldt ook als incidenten zich voordoen.