Gemeente wil seniorenwoningen Swifterbant zelf ontwikkelen

Swifterbant - De gemeente Dronten gaat de ontwikkeling van de seniorenwoningen bij het nieuw te ontwikkelen Multifunctionele gebied (MFG) in Swifterbant zelf ter hand nemen. Daarmee staat het licht op groen voor het MFG.

Naar de gemeenteraad

Wethouder Peter van Bergen heeft dat donderdag bekendgemaakt. Hij gaat het voorstel om ruim vijf miljoen te investeren in dertig seniorenwoningen aan de gemeenteraad voorleggen. Als die er mee instemt, kan de eerste paal in 2017 eindelijk de grond in.

Impasse

De ontwikkeling van het MFG zat het afgelopen jaar in een impasse, Stichting De Oeverwal uit Swifterbant was er vorig jaar in geslaagd een sluitende businesscase voor te leggen voor de zo door Swifterbant gewenste ontwikkeling, maar woningcorporatie OFW trok zich terug uit het plan. Daarmee kwam de ontwikkeling van de seniorenwoningen op de tocht te staan.

‘We zijn op zoek gegaan naar andere partijen die het willen doen, tot dusver zonder resultaat. De zoektocht gaat door, maar we willen dat niet afwachten,’ zegt wethouder Peter van Bergen. De wens om er seniorenwoningen te ontwikkelen, blijft echter een dwingende eis van de gemeente. Vandaar dat men het nu zelf gaat doen.

Belangrijk

‘Swifterbant heeft dat echt nodig. Het is belangrijk voor ouderen met een zorgbehoefte, die in een MFG dicht bij de zorg en sociale voorzieningen kunnen wonen,’ zegt Van Bergen. Ineke Mastenbroek, vice-voorzitter van De Oeverwal, is dat met hem eens. ‘We zullen de politiek bij de behandeling van dit voorstel ook laten zien dat Swifterbant er achter staat,’ zegt zij. En al gaat het om seniorenwoningen, het MFG wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, benadrukt zij. ‘Waar mensen gezelligheid, ontspanning en ondersteuning zoeken en kunnen vinden. Het is een vorm van sociale innovatie: jong en oud, reuring in het dorp met een hoge inbreng van en door de eigen vrijwilligers.

Begrip

Van Bergen vindt het jammer dat OFW de woningen niet wil ontwikkelen. ‘OFW is een goede partner, maar hierover verschillen we van inzicht met hen. Wij achten de toevoeging van dit soort woningen noodzakelijk in Swifterbant. Overigens heeft het ook te maken met de financiële mogelijkheden van de corporatie en dat moet je respecteren.’

De ruim vijf miljoen euro die de gemeente investeert, verdient zich vanzelf wel terug. ‘Maar dat gaat over een hele lange periode.’ Overigens gaat de gemeente de woningen niet zelf beheren. ‘Nee, we starten geen gemeentelijk woningbedrijf. Zowel de realisatie als de exploitatie van de woningen wordt uitbesteed. En als zich alsnog een partij aandient die dat wil doen, verkopen we de woningen aan hen.’

Perspectief

Als de gemeenteraad instemt met het plan, komt er na tien jaar eindelijk duidelijkheid over het gebied waar zorg, sociale voorzieningen, de kerken en woningen in Swifterbant worden verenigd in één gebied.

Er zal nog veel werk moeten worden verzet, weet Ineke Mastenbroek, maar met deze blik op de toekomst gebeurt dat vanuit een ander perspectief. Zij hoopt dat de deuren van de voorzieningen en woningen in het gebied in 2019 open kunnen gaan.

Instemming

Het CDA heeft al laten weten blij te zijn met deze ontwikkeling. ‘Het CDA is tevreden dat het college maximaal heeft gezocht naar mogelijkheden rondom de sociale woningbouw, en daarbij  out-of-the-box heeft gedacht, om zo ouderenhuisvesting en een MFG in Swifterbant  te kunnen realiseren,’ laat men in een verklaring weten.