Fabricagefout was oorzaak afbreken bladtip windturbine

Espel - Fabricagefouten hebben eind november geleid tot het afbreken van de tip van één van de bladen van een windturbine van NOP Agrowind eind november. Dit blijkt uit onderzoek door leverancier ENERCON.

Alle windturbines stilgezet

Na het voorval zijn uit voorzorg direct alle windturbines van dit type in de Noordoostpolder stilgezet en geïnspecteerd. Ook werd het bevoegde gezag geïnformeerd.

De oorzaak van het voorval is onderzocht door ENERCON in samenwerking met gespecialiseerde adviseurs en het onafhankelijke bureau DEWI OCC, dat verantwoordelijk is voor de type certificering van de betreffende windturbine. 'De eerste conclusies uit het systematisch onderzoek hebben aangetoond dat fabricagefouten hebben geleid tot het afbreken van de tip', aldus een woordvoerder van Enercon.

Alle bladtips worden vervangen

Om de veiligheid te kunnen garanderen en de windturbines in kwestie tijdig aan te zetten, is besloten alle tips van de reeds geïnstalleerde bladen te verwijderen. 'Na het inkorten van de bladtips worden de bestaande bladen zo afgewerkt dat de windturbines veilig en volgens de voorschriften van de vergunningen kunnen draaien'.

Gedurende het jaar worden de ontbrekende bladtips vervangen door de aangepaste bladtips. Windturbines waarvan de bladen nog moeten worden geïnstalleerd worden meteen voorzien van bladen met aangepaste bladtips.

Lees ook:

Windpark NOP Agrowind staat stil

Eerste windturbines NOP Agrowind weer opgestart

Oorzaak afbreken tip windturbine bekend

Lees meer in ons nieuwsdossier Windpark Noordoostpolder.