Aanleg nieuwe eilanden Marker Wadden gaat van start (video)

Lelystad - 'De dag waarop de kaart van ons land gaat veranderen'. Zo twitterde André Donker, boswachter van de Marker Wadden, dinsdag over de start van de aanleg van de nieuwe natuureilanden in het Markermeer.

Aanleg van onderwaterdammen

Kraanschip De Kreeft van Boskalis is dinsdag begonnen met het maken van onderwaterdammen. Binnen de contouren van deze dammen wordt het eerste natuureiland opgespoten. De voorbereidende werkzaamheden nemen zo’n vijf tot zes weken in beslag. Daarna start de opbouw van het hoofdeiland.

'Hiermee is de eerste stap gezet in een project van wereldklasse', zegt Roel Posthoorn van Natuurmonumenten.

Zand, klei en slib uit het Markermeer

Onder regie van Natuurmonumenten worden met zand, klei en slib uit het Markermeer eilanden, paaiplaatsen en natuurlijke oevers aangelegd die voor betere waterkwaliteit, nieuw bodemleven, een rijkere visstand en meer vogels zorgen. Ook mensen kunnen hier straks genieten.

Het project wordt geleid vanuit een bouwkeet naast Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.

(Lees verder na het filmpje)

Wereldwijd belang

Het nieuwe natuurparadijs in wording is niet alleen voor de Nederlandse natuur van groot belang, maar ook wereldwijd. Boswachter André Donker: 'Veel trekvogels foerageren in Nederland tijdens de jaarlijkse vogeltrek, zoals grutto en lepelaar. De Marker Wadden liggen precies op deze internationale trekroute en zullen naar verwachting een belangrijke tussenstop worden. Ook wordt voor het eerst op deze schaal gebouwd met de natuur. we veranderen er de kaart van Nederland mee'.

(Lees verder na de fotogallery)

Impuls voor toerisme

De realisering van de Marker Wadden met meerdere moeraseilanden betekent bovendien een impuls voor het toerisme; het is de bedoeling ze voor natuurliefhebbers en watersporters toegankelijk te maken.

Meer informatie over de aanleg van de Marker Wadden is hier te vinden.

936