De Tjalk wint strijd om minste schoolverzuim (video)

Lelystad - De Lelystadse basisscholen De Tjalk en Driestromenland streden donderdag, op de landelijke Dag van de Leerplicht, met elkaar om het minste verzuim. Groep 8b van De Tjalk won deze battle.

Stilstaan bij overstap naar brugklas

De gemeente Lelystad koos er dit jaar voor om op deze dag in het bijzonder stil te staan bij de overstap die kinderen gaan maken van groep 8 naar de brugklas. Dat is een spannende tijd, maar ook een tijd waarin kinderen meer verantwoordelijkheden krijgen en zelf moeten zorgen dat ze op tijd bij de lessen zijn. Wethouder Elly van Wageningen bezocht De Tjalk en Driestromenland.

Bezoek van leerplichtambtenaar

De afgelopen weken hebben drie groepen 8 van Driestromenland en OBS De Tjalk in een battle gestreden om wie het minste verzuim had. Bij de start van de battle twee weken eerder kregen de groepen 8 bezoek van de leerplichtambtenaar die een presentatie hield over het belang van naar school gaan.

(Lees verder na de vraag)

921

Winnende groep gaat bowlen

Wethouder Elly van Wageningen maakte de winnaar, de klas met het minste verzuim, bekend en zij had ook een prijs meegenomen: een bowlingcheque. De winnaar is groep 8b van OBS De Tjalk. Groep 8 van Driestromenland werd tweede en klas 8a van De Tjalk derde. Beide klassen kregen een troostprijs.

De kinderen en de leerkrachten name de wedstrijd heel serieus. Eén minuut te laat werd al als verzuim aangemerkt. De leerlingen vertelden aan de wethouder dat het heel belangrijk is om je diploma te halen, zodat je later kunt worden wat je wilt. En de leerlingen wisten heel goed wat ze wilden worden; dierenarts, kok, piloot, forensisch medewerker of kapster werd er geroepen.

Wederom daling aantal voortijdig schoolverlaters

De aanpak van schoolverzuim en het voorkomen van de uitval van jongeren zonder startkwalificatie (minimaal een MBO 2 diploma) is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Lelystad. Schoolverzuim vormt immers een belangrijke voorbode van een voortijdig schoolverlater. De gemeente heeft het afgelopen jaar een forse daling in het aantal voortijdig schoolverlaters gerealiseerd. In het schooljaar 2014-2015 verlieten 158 kinderen zonder diploma de schoolbanken zo blijkt uit de op 16 maart 2016 gepubliceerde voorlopige cijfers van het ministerie. Dit aantal lag een jaar eerder nog op 219 leerlingen.

Lik-op-stukbeleid

Lelystad zet fors in op de aanpak van schoolverzuim met het ‘lik-op-stukbeleid’. Dat houdt in dat leerlingen die meer dan 10 uur spijbelen in vier weken op school op gesprek moeten bij de leerplichtambtenaar. Leerlingen die meer dan 16 uur per vier weken spijbelen worden door de school gemeld bij het registratiesysteem van DUO. Zij moeten zich vervolgens melden bij de leerplichtambtenaar op het stadhuis en bij terugkerend spijbelgedrag wordt Bureau Halt ingeschakeld of wordt er een proces verbaal opgemaakt. De methode heeft effect. In Lelystad is het percentage leerlingen dat langdurig (meer dan drie maanden) verzuimt met 0,05 procent in schooljaar 2014-2015 zeer laag.

Voorkomen voortijdig schoolverlaten

De gemeente Lelystad vindt het belangrijk dat jongeren voldoende bagage meekrijgen om een baan te veroveren. Daarom zet de gemeente in op leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het team van vijf leerplichtambtenaren, twee RMC-consulenten en vier talentmanagers, werkt samen met het onderwijs en de partners uit het maatschappelijk middenveld aan het 'bij de les' houden van jongeren.

De gemeente zet niet alleen in op het weer naar school terugleiden van jongeren die al zijn uitgevallen, maar zet juist ook in op de jongeren die nog op school zitten, maar daar verzuimen. Spijbelen is immers vaak een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten.

Filmpje over spijbelen

De gemeente Lelystad heeft een filmpje (zie hieronder) over spijbelen ontwikkeld, waarin jongeren aan het woord komen over hun motivatie om weer terug te keren naar school. De komende periode gaan leerplichtambtenaren van de gemeente Lelystad ook vaker “Op tijd”-acties houden bij de scholen. Wie te laat op school komt wordt aangesproken en krijgt een waarschuwing.