College keurt huisvesting arbeidsmigranten in De Morinel goed

Dronten - Er mogen maximaal 32 arbeidsmigranten worden gehuisvest aan De Morinel. Oorspronkelijk was het idee dat dat er 48 zouden zijn.

Dat gemeente heeft daarvoor een vergunning verleend. Het toegestane gebruik van het leegstaande bedrijfspand aan de Morinel 31-33 wordt hiervoor gewijzigd.

Angst voor overlast

Omwonenden en andere belanghebbenden hadden vóór verlening van de omgevingsvergunning de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hierop zijn tweehonderd zienswijzen ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat initiatiefnemer AMH Flevoland BV maximaal 32 arbeidsmigranten gaat huisvesten in plaats van de oorspronkelijke 48. Hiermee hoopt de initiatiefnemer omwonenden tegemoet te komen in hun zorgen. Buurtbewoners vrezen parkeeroverlast, andere overlast, vrezen voor hun veiligheid en voor de drukte die dit met zich zal meebrengen.

Lees ook: Politiek heeft ongeruste bewoners Morinel niets te bieden

Wethouder Nico Verlaan waardeert de manier waarop AMH 'mee wil veren met de wensen en bedenkingen van omwonenden en gemeente bij hun plannen aan De Morinel. Ik hoop dat omwonenden ook van de gelegenheid gebruik zullen maken om deel te nemen aan de klankbordgroep die AMH wil initiëren. Over een jaar hoop ik dan gezamenlijk tot de conclusie te komen dat er in geen of beperkte mate sprake is van overlast.'

De gemeente bekijkt daarna samen met AMH en de klankbordgroep of later een vergunning verleend kan worden voor de gewenste huisvesting van in totaal 48 arbeidsmigranten.

Bezwaar

De indieners van de zienswijzen hebben persoonlijk antwoord ontvangen op de ingediende zienswijzen. Nadat de vergunning in orde is gemaakt en verzonden, wordt deze gepubliceerd op de gemeentepagina in De Flevopost en is er de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Over die eventuele bezwaren zal de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften zich buigen.