Geflirt met het oosten is Drontenaar Jan Dirk Pruim doorn in het oog

Dronten - 'Zwolle heeft er een belang bij. Ank Bijleveld heeft gezegd: "U bent welkom!" Maar wat is ons belang?' Dronten flirt veelvuldig met het oosten van het land. Drontenaar Jan Dirk Pruim ziet dat met lede ogen aan.

Pruim heeft het bestuurlijke leven van veel kanten leren kennen in deze regio. Zo was hij van 1992 tot en met 1999 gemeentesecretaris in Dronten, de beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarna vervulde hij dat ambt in buurgemeente Kampen. In 2002 vertrok Pruim naar Almere, om daar als beleidsadviseur van de gemeenteraad te gaan werken als griffier.

Schade

‘De vraag is wat je wil zijn: de groene kant van de Randstad of de appendix van het oosten.’ Het veelvuldige geflirt van Dronten met de regio Zwolle bevalt hem niet. Dat Dronten óók de samenwerking in het oosten van het land zoekt, is prima. Maar het plan van het college van burgemeester en wethouders om aansluiting te zoeken bij de arbeidsmarktregio Zwolle en die van Flevoland te verlaten, is slecht. Oké, de gemeenteraad stak er een stokje voor, maar het voornemen alleen al richtte al schade aan.

(Lees verder na de vraag)

883

Lees ook: Dronten wisselt niet van arbeidsmarktregio

‘Voor mij is het heel simpel. Dronten kan zich in de Randstad meer onderscheiden dan in het oosten van het land. We hebben hier kwaliteiten waar de Randstad om zit te springen: een geweldig woonklimaat met ruimte en groen, we kunnen oplossingen bieden voor het voedselvraagstuk dat op ons afkomt. Natuurlijk, de regio Zwolle doet het economisch geweldig, maar de grote dynamiek zit in het westen. Probeer dan het beste van twee werelden mee te pakken. Dat doe je in Flevolands verband, met de zes Flevolandse gemeenten.’

Sentiment

Volgens Pruim is de flirt veelal gebaseerd op sentiment: Dronten heeft als gemeenschap meer gemeen met het oosten van het land dan met het westen. Een cliché, maar toch: in het westen is alles gejaagd, haastig, draait het om de economische prestatie en is divers. In het oosten is er meer aandacht voor de kwaliteit van het leven, gaat het er wat rustiger aan toe en is men vriendelijk. Het is een sentiment dat door de discussie over de superprovincie nog wat meer op scherp is komen te staan. En dat daarmee gevaarlijk wordt.

‘Maar wij hebben veertig jaar niets aan Zwolle en Kampen gehad. We hebben veel meer gemeen met Flevoland. We bevinden ons op het grootste eiland ter wereld onder de zeespiegel. We zijn hier allemaal nieuw. Probeer de kracht van de middenklasse en de kracht van het pionieren vast te houden. Daar kun je hier beter een beroep op doen dan in een klassieke samenleving.’

Benutten

‘We liggen op de as Amsterdam-Zwolle. Samen met Lelystad vormen wij het scharnier. Die positie moeten we uitbuiten. Dronten moet ook eens dat Calimerogedrag van zich afschudden. We moeten overtuigd zijn van onze kracht en realistisch voor wat betreft onze beperkingen. We hebben echt unieke dingen in Dronten: scholen in het centrum, sportvoorzieningen in het centrum. Het is hier goed wonen. We hebben vooruitstrevende kennisinstituten op het gebied van landbouw. En we hebben land- en tuinbouwgrond. Grond waarvan we wel moeten oppassen dat we die niet uitputten, anders heet dit gebied straks ‘de nieuwe woestijn’, maar als we die met de kennis in dit gebied duurzaam kunnen benutten, zijn we van grote waarde voor de Randstad. We hebben de Randstad veel meer te bieden dan we de regio Zwolle te bieden hebben.’

‘Zo’n signaal als met de arbeidsmarktregio doet de provinciale samenwerking op bestuurlijk niveau geen goed. Natuurlijk zegt CdK Ank Bijleveld van Overijssel “U bent welkom”. Het belang voor Zwolle is om de regionale cirkel groter te maken, om zo een tegenwicht te vormen voor het westen. Maar dat is geen Drontens belang. Het Drontense belang ligt echt in Flevoland, als groene uiterwaarde van de Randstad.’

Signaal

Pruim wil er maar een signaal mee afgeven, een signaal dat hij hartstochtelijk wil verdedigen in de discussie die toch op allerlei niveau’s gevoerd wordt. En dat doet hij als inwoner van Dronten. ‘Het bestuur zou veel meer het gesprek moeten aangaan met de samenleving en willen luisteren. Men zou veel meer de kennis moeten benutten van de inwoners van Dronten. Ga direct in overleg met je bewoners! Die willen zich best inspannen voor Dronten! Hou daarbij je unieke kwaliteiten in de gaten, koester die. En benut die, waar en wanneer het maar kan. Natuurlijk moet je ook samenwerking zoeken in de regio Zwolle, als je daar beter van wordt. Maar doe dat wel vanuit Flevolands polderverband…’